Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare

Organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă în perioada 20 septembrie – 30 noiembrie 2021 în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău (implementarea prevederilor dispoziției PG nr. 537-d din 13.09.2021, și Ordinului DGETS nr. 1004 din 16.09.2021)
📌Situația la 08.10.2021:

DETS Botanica:

– toate instituțiile de învățământ din subordine participă  activ  la organizarea și  desfășurarea  Campaniei  de salubrizare de  toamnă;

– în săptămâna curentă au participat activ la Curățenia generală de toamnă: IET nr. 9, 17, 35, 40, 44, 49, 71, 91, 96, 98, 99, 103, 104, 122, 123, 139, 142, 151, 153, 165, 180, 182, 216, Școala specială nr. 12, LTPS ,,Gloria”, LT ,, Iulia Hașdeu”, LT ,,M. Grecu”, LT ,,Elena Alistar”, Gimnaziul ,,Decebal”, Școala primară-grădiniță nr. 120 – in total 30 de instituţii;

– 5 instituții au cosit iarba: IET nr. 71, 91, 122, Liceul „Mihai Grecu”, Gimnaziul  „Nicolae H. Costin” – în total 850 m2.

DETS Buiucani:

– în temeiul Ordinului DETS Buiucani nr. 109 din 20.09.2021 ” Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare de toamnă în  perioada 20 septembrie – 30 noiembrie 2021 în instituțiile de învățământ subordonate. Instituțiile din subordine au elaborat ordine interne și colaboratorii și copii vor desfășura în perioada nominalizată acțiuni de salubrizare și amenajare a teritoriilor instituțiilor de învățământ cu genericul ”Curățenia generală de toamnă”. În cest context, în baza solicitării depuse de DETS sect. Buiucani, ca urmare a demersurilor din instituțiile din subordine, Agenția de mediu a eliberat autorizație și urmează defrișarea și curățirea arborilor în următoarele instituții: IET nr. 16, 20, 26, 164, 215;

– în baza demersurilor din instituțiile din subordine (IET nr. 85, 87, 110, 116, 119, 145, 185) va fi invitat specialist de la Î.M. AGSV pentru examinarea în teren și întocmirea documentației necesare și solicitarea autorizațiilor pentru defrișare în instituțiile menționate;

– s-a evacuat 5 rute cu frunziș în instituțiile: IET nr. 34, 113, 116, 119, 157, 164;

– au fost inspectate 13 instituții: IET nr. 16, 26, 34, 87, 113, 116, 119, 157, 164, 166, Gimnaziul nr. 86, LT ”N. Gogol”, LT ”D. Alighieri”.

DETS Centru:

– în temeiul Ordinului DETS Centru nr. 97 din 22.09.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă în perioada 20 septembrie – 30 noiembrie 2021 în instituțiile de învățământ general”: s-au întreprins următoarele acțiuni:

– a fost elaborat Planul de acțiuni al DETS sectorul Centru privind organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă în perioada 20 septembrie – 30 noiembrie 2021;

– 14 instituții din subordine au fost inspectate: IET nr. 6, IET nr. 8, IET nr. 23, IET nr. 53, IET nr. 59, IET nr. 60, IET nr. 92, IET nr. 174, IET nr. 175, IET nr. 226, IET nr. 227, LT ”T. Maiorescu”, LT ”C. Sibirschi”, CCT ”Politehnic”).

DETS Ciocana:

– în temeiul Ordinului DETS Ciocana nr. 52-ab din 17.09.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sec. Ciocana în cadrul Campaniei municipale de salubrizare (evacuarea frunzișului), s-au întreprins următoarele acțiuni:

– s-a efectuat salubrizarea teritoriului aferent – 17757 m2, adiacent – 5980 m2;

– s-a evacuat deșeuri din instituțiile de învățământ – 4 rute cu maşina şi 1 rută cu tractorul;

– în LT „P. Zadnipru” au fost procurate și instalate 4 urne pentru acumularea gunoiului;

– în luna aprilie 2021, DETS a procurat și repartizat prin instituțiile de învățământ următoarele materiale de gospodărie:

– mături de mălai – 1360 unități,

– mături pentru ogradă – 406 unități,

– mănuşi de cauciuc – 864 unități,

– mănuşi de lucru – 1710 unități.

DETS Râșcani:

Acțiunile de salubrizare se realizează în contextul lucrărilor caracteristice perioadei de toamnă şi a Campaniei de salubrizare de toamnă, fiind axate pe:

– emiterea ordinului DETS nr. 115 din 13.09.2021;

– elaborarea Planului de acțiuni al DETS în cadrul campaniei de salubrizare;

– remiterea ordinului și planului către instituțiile de învățământ din subordine;

– colectarea, stocarea și evacuarea frunzișului de pe teritoriile instituțiilor subordonate și a celor aferente, evacuarea gunoiului menajer;

– în perioada de referință s-au evacuat 3 rute de gunoi (IET nr. 64, 136, CCC ,,Curcubeul”).