Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează repetat, că pentru asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției Covid-19, au fost procurate și distribuite instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiu următoarele produse:

  • TERMOMETRE electronice – 897 total de unități;
  • DOZATOARE pentru dezinfectarea mâinilor – 1927 nr. total de unități;
  • DEZINFECTANT pentru mâini – 16423,95 total litri;
  • DEZINFECTANT pentru suprafețe –  49538 total litri.

În acest context, conform Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239–XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 ,,Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, ordinului DGETS nr.221 din 04.02.2020, atașăm lista instituțiilor asigurate cu  produsele enumerate anterior.

Dotarea tuturor instituțiilor cu dezinfectanti,dozatoare, termometre