Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește, că de mâine 01 aprilie 2021, ora 08:00, începe înscrierea copiilor în clasa I-a în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, pentru anul de studii 2021-2022.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește, că de mâine 01 aprilie 2021, ora 08:00, începe înscrierea copiilor în clasa I-a în instituțiile de învățământ din  municipiul Chișinău, pentru anul de studii 2021-2022.

Procedura este organizată în regim online, prin intermediul platformei www.escoala.chisinau.md și  se va desfășura în două etape.

Etapa I: 01.04.2021-11.06.2021 – se va realiza prin depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor (care vor împlini vârsta de șapte ani până la începutul anului şcolar) în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar. Directorii instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal vor publica, la 11 iunie 2021, pe platforma www.escoala.chisinau.md și pe pagina Web a instituției de învăţământ, numărul locurilor libere rămase după înscrierea în prima etapă a copiilor cu vârsta de 7 ani împliniți până 01 septembrie 2021 din districtul școlar arondat instituției.

Etapa II: 14.06.2021-30.08.2021 – se va realiza prin depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar (cei care vor împlini vârsta de șapte ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare), pe locurile rămase libere. Desfășurarea probelor de aptitudini pentru clasele cu profil arte și sport, conform graficului și a probelor aprobate de comisia municipală de școlarizare.

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I, validată prin ordinul directorului instituției, va fi afișată pe avizierul instituției la data de 30  august 2021.

E de menționat că pagina web www.escoala.chisinau.md poate fi accesată și de pe platforma www.educatieonline.md

În aceeași ordine de idei reamintim că atât Regulamentul cu privire la înscrierea on-line a copiilor în clasa I, orarul înscrierii copiilor în clasa I precum și limitele districtelor școlare arondate instituțiilor de învățământ primar le găsiți aici  https://cutt.ly/gcwH2tx

Pentru detalii, părinții pot apela call-centrul: (022) 20-16-09.