Ordinul MECC nr. 1069/2020

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează repetat cu prevederile „Reperele metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020 – 2021” aprobate prin Ordinul MECC nr. 1069/2020

În acest context, va reamintim că instituțiile de învățământ vor:

  1. Colecta informația despre incidentele produse în mediul online;
  • În cadrul orelor realizate în regim online;
  • În afara orelor, dar care țin de incidente conexe siguranței copilului în mediul online;
  1. Întocmi/transmite DGETS fișa de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului întocmită de instituția de învățământ.
  2. Informa MECC despre incident și acțiunile imediate întreprinse în termen de 3 zile lucrătoare.                            Fițier atașat MECC ordin 1069 din 06.10.2020