Actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)

Actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME),

Modulul „ Învățământul primar şi secundar general (ciclul I şi ciclul II) ”

 

În perioada 10 iunie 2021 – 02 iulie 2021, conducătorii instituțiilor de învățământ primar, gimnazial şi liceal din municipiul Chișinău vor asigura:

  • Verificarea şi completitudinea datelor introduse în SIME;
  • Implementarea activităţilor conform Planului de acţiuni;
  • Vor confirma finalizarea actualizării datelor pentru semestrul II şi anuale a anului şcolar 2020-2021 în SIME (Administrare – Etapele de introducere a datelor).

Menționăm că, actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) se face în conformitate cu Codul Educaţiei  nr. 152 din 17.07.2014, HG nr. 601/2020 și nr. 1123/2010, în baza ordinului MECC  nr. 642  din 31.05.2021.

 

 

Planul de acţiuni privind actualizarea datelor

în  Sistemului Informaţional de Management în Educaţie  (SIME)

pentru perioada 10.06.2021 – 02.07.2021

 

Nr. Activitatea Data Responsabili de monitorizare şi executare  
1. Desemnarea prin ordin a utilizatorilor noi cu rol de administrator al  instituţiei de învățământ. 07.06.- 10.06.2021 Conducătorii  instituţiilor de învăţământ.

Administrator municipal.

2. Introducerea şi actualizarea  datelor în SIME pentru anul şcolar 2020-2021 semestrul II:

INSTITUŢIE:

–  Actualizarea datelor despre instituţie;

–  Actualizarea datelor TIC;

 

ELEVI:

–  Actualizarea statutului elevilor (înmatriculat/exmatriculat/abandonat etc.) pentru cei ce au venit/plecat în/din instituţie pe parcursul semestrului II;

–  Finalizarea transferului elevilor din alte instituţii de învățământ;

–  Adăugarea elevilor noi veniţi în sistemul educaţional al RM pe parcursul semestrului II;

–  Completarea câmpurilor  noi din fişa Elevului (conform ghidului):

–  Actualizarea datelor despre elevi;

–  Introducerea notelor finale  pentru semestrul II  şi notelor finale pentru anul  şcolar 2020 – 2021;

ANGAJAŢII  INSTITUŢIEI:

–  Actualizarea formularului Necesarul de personal (din meniul Personal);

–  Completarea câmpurilor  noi din fişa Angajaţilor  (conform ghidului):

–  Adăugarea/transferul angajaţilor instituţiei;

–  Actualizarea datelor despre angajaţii instituţiilor;

–  Actualizarea datelor despre activitatea didactică a cadrelor didactice;

 

 

 

Până la 18.06.2021

 

Până la 18.06.2021

 

 

Până la 30.06.2021

 

 

 

 

 

Până la 30.06.2021

Conducătorii  instituţiilor de învăţământ.

Administrator al instituţiei de învățământ,

Administrator municipal.

 

 

 

 

 

3. Extragerea şi analiza rapoartelor de monitorizare pentru asigurarea plenitudinii datelor introduse în SIME (rapoartele   se extrag din meniul RAPOARTE) Până la 30.06.2021 Conducătorii  instituţiilor de învăţământ.

 

4. Confirmarea finalizării etapei  de completare a datelor pentru Semestrul II şi Anuale 2020-2021 (în fila ADMINISTRARE – Etapele de introducere a datelor – Afișare
se va apăsa pe „+” la etapa dată).
Până la 02.07.2021 Conducătorii  instituţiilor de învăţământ.