Activitatea Grupelor cu Program Prelungit

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău informează comunitatea civilă despre activitatea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).

În acest sens vă comunicăm că Grupele cu Program Prelungit (GPP) nu se regăsesc în serviciile educaționale școlare obligatorii. Fondatorul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău (Primăria) suplimentar a alocat surse financiare în bugetul municipal pentru organizarea GPP. Instituțiilor de învățământ li s-a alocat resurse financiare pentru GPP la solicitarea argumentată a acestora (numărul de elevi, părinți solicitanți, cadre didactice disponibile și spațiu).

Totodată vă informăm că în anul de studii 2022-2023, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, sunt înscriși în clasele primare 40 936 elevi. La începutul anului școlar, prin ordinul DGETS au fost organizate 1029 de grupe în 110 de instituții de învățământ primar și secundar cu salarizarea efectuată din sursele financiare.

Numărul de elevi în clasele și grupele cu program prelungit este stabilit de către administrațiile instituțiilor de învățământ și aprobat de DGETS. Acesta nu trebuie să depășească limita de 25-30 de elevi.
Elevii trebuie să fie înscriși prin ordinul directorului instituției de învățământ, în baza cererilor depuse de către părinți sau tutori.

Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de 3 sau 6 ore astronomice.

Mai multe detalii – lista instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal unde activează grupele cu program prelungit finanțate din surse bugetare alocate de Primăria Chișinău.