Asigurarea unui proces echitabil de desfășurare a lecțiilor la distanță in contextul pandemiei Covid-19 

Asigurarea unui proces echitabil de desfășurare a lecțiilor la distanță in contextul pandemiei Covid-19  reprezintă în continuare o prioritate pentru  Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

𝗗𝗲 𝗹𝗮 𝗶̂𝗻𝗰𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝗹 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗲𝗶, 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝘂𝗹 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁̗𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 municipal 𝗮 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝘀𝘂𝗽𝗹𝗶𝗻𝗶𝘁 𝗰𝘂 9430 de e𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗲, inclusiv: computere – 5036; laptopuri – 3909; tablete – 485; în scopul asigurării respectării drepturilor egale la educație de calitate pentru fiecare copil și adolescent. Toate acestea fiind oferite ca donație atât de administrația publică centrală, diverși parteneri, sau achiziționate de Primăria municipiului Chișinău pe parcursul anilor 2020-2022.

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a monitorizat  repartizarea corectă și echitabilă a tehnicii de calcul prioritar și la strictă necesitate în baza listelor elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, care aveau lipsă, deci nu se reușea participarea la învățământul online. La moment au fost  repartizate alte 840 de laptopuri pentru a fi transmise către elevii care nu dețin instrumentele necesare. Aceste laptopuri au fost procurate pentru elevii care nu aveau un dispozitiv pentru a se conecta la orele desfășurate online.  Prin urmare, de la începutul anului 2020 și până în prezent, sistemul educațional din municipiul Chișinău a fost suplinit cu cel puțin 9430 de unități de tehnică de calcul.

În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău  reiterează faptul că laptopurile procurate au fost repartizate în școli pentru a asigura accesul la orele online pentru elevii care nu posedă un dispozitiv pe care să-l utilizeze în acest scop. Instituțiile de învățământ care dețin aceste laptopuri sunt îndemnate să le ofere în folosință temporară elevilor care au nevoie de ele pentru a participa la orele online.

Conform datelor prezentate de către directorii celor 150 de instituții de învățământ primar și secundar (publice și private), în mare parte instituțiile sunt pregătite pentru a organiza și desfășura procesul educațional online. Din 4570 de săli de clasă funcționale:

  • 2954 sunt conectate la internet prin cablu,
  • 2102 sunt conectate la internet prin Wi-Fi,
  • 340 sunt fără internet. (Diferența de cifre se justifică prin faptul că o parte din săli de clasă au atât internet prin cablu, cât și Wi-Fi).

De asemenea pentru asigurarea condițiilor conforme pentru copii/elevii instituțiilor municipale de învățământ acestea au fost dotate cu produse igienice, echipamente de protecție şi produse de uz gospodăresc în condițiile de pandemie cu COVID-19. Sumă  totală: 18 171975 lei, inclusiv: produse igienice – 11 756 687 lei; produse de uz gospodăresc –  6 415288 lei. Administrația publică locală a alocat resurse financiare suplimentare  în sumă  de 9 mln 862,2 mii lei, inclusiv 5207.5 mii lei pentru instituții de educație timpurie (procurate și repartizate în toate instituții de educație timpurie) și 4654,7 mii lei pentru instituțiile de învățământ primar și secundar. Totodată asigurarea blocurilor sanitare cu apă caldă – 100% și asigurarea cu apă caldă la sala de mese (bloc alimentar) – 100%.

Sănătatea este o prioritate și în situația de pandemie ar trebui să muncim în siguranță, fără risc de infectare cu COVID-19. Învățământul la distanță oferă această oportunitate. Doar printr-un efort comun al profesorilor, elevilor și părinților poate fi asigurată calitatea procesului educațional. În context, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău recomandă  în perioada învățământului la distanță utilizarea resurselor oferite de biblioteca digitală www.educatieonline.md. Menționăm că, în perioada învățământului la distanță numărul de accesări a Bibliotecii digitale www.educatieonline.md s-a mărit considerabil. Dacă în luna decembrie și la început de ianuarie, site-ul era accesat de circa 3000-4000 de utilizatori în fiecare zi, din data de 24 ianuarie numărul zilnic înregistrat variază între 12000 și 13000 de utilizatori.

Totodată cele 7678 de lecții video disponibile în bibliotecă, 4516 în limba română și 3162 lecții în limba rusă, pot fi partajate cu elevii și părinții acestora pe email, Google Classroom, Viber, Messenger sau oricare altă modalitate de comunicare la distanță, cu acces deschis, fără logare și parolă suplimentară. Lecțiile video, suporturile PPT și activitățile interactive pot fi utilizate ca material didactic suplimentar pentru pregătirea temelor pentru acasă, recapitularea materialului predat în timpul orelor, pregătirea pentru evaluări formative sau sumative, pentru situațiile în care elevii nu au putut participa la lecțiile online, pentru lucru individual cu elevii care au nevoie de ghidare suplimentară, pentru elevii cu nevoi speciale, pentru sarcini care includ lucrul în echipe și implicarea elevilor în proiecte educaționale transdisciplinare.

Ghidul de utilizare a Bibliotecii digitale poate fi descărcat în format PDF de pe pagina de Facebook a Proiectului: www.facebook.com/educatieonline.md/posts/445844867086771. În ghid sunt incluse zeci de scenarii și modele de utilizare a resurselor bibliotecii digitale la toate cele trei etape ale lecției: evocare, realizarea sensului și reflecție. De asemenea, ghidul include modele și idei pentru evaluări formative sau sumative, pentru implementarea proiectelor educaționale transfrontaliere, pentru proiecte STE(A)M, pentru activități trans-, pluri- și interdisciplinare și dezvoltarea gândirii critice a elevilor.

Menționăm, că la moment toate instituțiile respectă organizarea procesului educațional on-line (în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022). Conform datelor transmise de către directorii de instituții până la moment, problemele cu care se confruntă în organizarea procesului educațional online sunt internetul slab la domiciliul elevilor, imposibilitatea conectării la ore a unor elevi din cauza lipsei tehnicii de calcul, organizarea înlocuirilor, deoarece sunt bolnave multe cadre didactice, fiind in concediul de boală.