Asistența psihologică cu copii în situație de criză

În viața de zi cu zi, există probabilitatea ca fiecare copil, cel puțin o dată, să fie  în epicentrul unor situații, evenimente imprevizibile precum: divorțul părinților, decesul unui om apropiat, expunere la acte de violență, bullying, accidente, traumatisme, care cu certitudine afectează echilibrul emoțional. În consecință atestăm, prezența unui amalgam de trăiri precum: teamă, frică, furie, rușine, durere, neputință, îngrijorare. Stările pe care le resimt copiii pe parcursul acestor evenimente, de multe ori, nu pot fi depășite desinestătător. Iar ignorarea lor, produc consecințe precum: dificultăți de concentrare, învățare, adaptare, reacții agresive, stări de anxietate, gânduri autodistructive.

In contextul celor enumerate mai sus, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău anunță că la data de 18.02.2021, ora 10:00, în cadrul seminarului instructiv-metodic, în regim online prin aplicația ZOOM, va fi desfășurat seminarul cu genericul: Asistența psihologică cu copii în situație de criză”.

În cadrul seminarului vor fi expuse principalele repere teoretice care fundamentează acest gen de intervenție de factură psihologică, precum și tehnici de evaluare a managementului reacțiilor la stres, în perioada imediată.

Inclusiv, vor fi prezentate prin intermediul studiilor de caz, tehnici individuale și/sau de grup, de prim ajutor psihologic, urmate de abordări și intervenții scurte focalizate pe simptom, pentru a preveni evoluția spre stres posttraumatic.

Ca finalitate,  psihologii vor asimila tehnici eficiente de intervenție în situații de criză, pentru a asigura stabilizarea emoțională a copiilor, reducerea duratei și a intensității reacțiilor dezadaptate.