Concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022

Prima etapă de admitere se va desfășura în perioada 12-30 iulie. Liceele care nu își vor completa toate locurile disponibile, vor organiza al doilea tur de admitere, între 9 și 17 august. Menționăm că, depunerea actelor pentru înscrierea la concurs în municipiul Chișinău se realizează pe platforma www.escoala.chisinau.md

Astfel, admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2021-2022 din municipiul Chișinău se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământului liceal, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I si II, întru realizarea prevederilor ordinului MECC nr. 700 din 07.06.2021 și ordinul DGETS nr. 472 din 23.06.2021 ,,Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”

Totodată, Planul de înmatriculare în învățământul liceal, cu stabilirea rețelei claselor a X-a în liceele din municipiu, este elaborat de directorii instituțiilor de învățământ aprobat anual de către DGETS și coordonat de către MECC. În anul de studii 2020-2021sunt un total de 6.539 elevi absolvenți (6.192 de elevi din instituții publice +347 elevi din private) repartizați în 253 de clase (231 publice+22 private).

În acest sens menționăm că, admiterea în învățământul liceal este organizată în instituția liceală, prin concurs, în rezultatul mediei de selecție, calculată conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal. Pentru anul de studii 2021-2022 procesul de înmatriculare în liceu este planificat în 97 de instituții de învățământ secundar (ciclu II – liceu) din municipiu: 83 de instituții publice care vor încadra : 4.965 de elevi repartizați în 189 de clase, după cum urmează:

  • Profil umanist: 101 de clase cu 2.648 de elevi;
  • Profil real: 77 de clase cu 2.017 de elevi;
  • Profil sport: 6 de clase cu 170 de elevi;
  • Profil arte: 5 de clase cu 130 de elevi.

Și 14 instituții private care vor încadra: 580 de elevi repartizați în 31 de clase.

Reamintim că, directorii instituțiilor de învățământ liceal din municipiul Chișinău vor organiza concursul de admitere în învățământul liceal asigurând respectarea întocmai a etapelor consemnate în calendarul concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022 și asigurând respectarea necondiționată a admiterii în învățământul liceal în conformitate cu Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal.