Azi, 27 noiembrie 2020, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat un curs de dezvoltare personală cu genericul ,,Planificarea operațională la nivel de instituție școlară”

Azi, 27 noiembrie 2020, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat un curs de dezvoltare personală cu genericul „Planificarea operațională la nivel de instituție școlară” pentru directorii instituțiilor de învățământ general din sectorul Centru, Botanica și Ciocana, scopul cursului este de consolidare a cunoștințelor, dezvoltare a abilităților și modelare a atitudinilor/comportamentelor în procesul de planificare operațională la nivel de instituție școlară.

Obiectivele cursului:

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

  • să definească conceptele fundamentale ale procesului de planificare operațională;
  • să determine obiectivele SMART.

La nivel de aplicare:

  • să identifice particularitățile planificării operaționale a nivel de instituție școlară;
  • să elaboreze planul operațional și individual;
  • să monitorizeze și evalueze planul de implementare anual.

La nivel de integrare:

  • să elaboreze concluzii independente și noi idei procesului de dezvoltare a instituției școlare;
  • cooperarea și activitatea în echipe.