CAMPANIA DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE A ÎNTREGII COMUNITĂȚI EDUCAȚIONALE „Protecția datelor cu caracter personal în școli/grădinițe este o prioritate esențială!”

Comunicarea Instituției cu reprezentanții mass-media în cazurile care se referă la copii este ghidată de prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul MECC nr. 60 din 07 februarie 2014; Ordinul DGETS  nr. 1629 din 29 noiembrie 2017.

În cadrul unor evenimente, Instituția organizează întâlniri ale copiilor cu mass-media.

Înainte de contactul cu copiii, Instituția informează jurnaliștii despre regulile de comunicare cu copiii, Politica Instituției de Protecție a Copilului și necesitatea protejării identității copiilor în cazul subiectelor sensibile și a situațiilor cu conotație negativă.

De asemenea, Instituția pregătește copiii pentru întâlnirea cu jurnaliștii, le explică că este dreptul lor să discute cu presa, dar că nu sunt obligați să o facă, de aceea pot refuza să dea interviu în orice moment sau pot să nu răspundă la anumite întrebări. Reprezentanții Instituției sunt de față în timpul comunicării jurnaliștilor cu copiii (interviuri, filmări, sesiuni foto) și pot întrerupe interviul dacă este cazul.

În același timp, Instituția solicită părinților/ altor reprezentanți legali un acord scris și copiilor un acord oral în cazul interviurilor și utilizării imaginilor. Instituția obține de fiecare dată acest acord înainte de interviu sau evenimentul în care sunt preluate imaginile.