Campanie de consolidare a sistemului educațional

Universitatea de Stat din Moldova se implică plenar în consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

Una dintre modalități este oferirea programelor deosebit de utile și atractive, precum: Management educațional sau/ și programul Formarea formatorilor,  cu numeroase facilități de studii, inclusiv instruire mixtă în format fizic și online. Cursurile se vor baza pe cooperarea cu studenții în realizarea lucrului individual și a investigațiilor bazate pe experiența profesională din instituție etc.

Avantajele studiilor la etapa actuală: 

  • studiile se vor realiza fie în baza finanțării de la bugetul de stat, fie fără taxă, cu implicarea financiară a USM, în cazul când candidatul va avea o recomandare din partea direcției de învățământ, sau directorului instituției educaționale (grădiniță, școală, colegiu)
  • grupele se pot forma în raion, dar și la Chișinău, depinde de numărul de persoane înscrise;
  • studiile vor fi organizate în raion în varianta mixtă: fizic și online;
  • majoritatea masteranzilor vor beneficia de burse (va depinde de numărul solicitărilor și nota medie din diploma de licență); 
  • cursurile academice vor fi ținute de profesori universitari cu experiență națională și internațională;
  • diploma de calificare profesională în domeniu este recunoscută ca prioritară la ocuparea funcției de manager.

La aceste programe se pot înscrie educatori, cadre didactice, manageri, psihologi școlari.

Mai detaliat puteți să vă informați accesând pagina web https://usm.md/

Candidații pot depune dosarul online https://eadmitere.usm.md/ sau la Comisia de admitere ( tel. de contact) 067317318,  067560084