Centrul de creație tehnică, sectorul Buiucani

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Centrul de creație tehnică, sectorul Buiucani care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor de la 5 ani – 21 ani.. Instituția are misiunea de a răspunde nevoilor de dezvoltare culturală prin oferirea de produse și servicii educaționale diverse: activități instructiv-educative, concursuri naționale și internaționale, expoziții, târguri, ateliere de creație, prin organizarea rațională a timpului liber.

Un loc aparte în activitatea Centrului de creație tehnică, sectorul Buiucani îl  ocupă programele de autor care, prin conținut și desfășurare, vizează latura educativ-formativă și cercetarea, necesitățile cognitive ale copiilor,  precum și gestionarea rațională a timpului liber.

Activitatea Centrului de creație tehnică, sectorul Buiucani se realizează prin:

  1. Promovarea culturii contemporane în circuitul național și internațional de valori;
  2. Dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și de autoevaluare corectă a potențialului personal;
  3. Organizarea de concursuri, expoziții, competiții și alte evenimente pentru polarizarea creației;
  4. Dezvoltarea capacităților de colaborare, lucrului în echipă, a respectului de sine și față de colegi;
  5. Stimularea creativității și dezvoltării personale.

Educația extrașcolară este o componentă importantă a societății, aceasta jucând un rol cheie în deschiderea de noi orizonturi prin contribuția majoră la construirea culturii contemporane și prin folosirea noilor tehnologii ale comunicării și informației. Centrul de creație tehnică își remodelează continuu filosofia și își orientează activitățile potrivit condițiilor flexibile din societate care presupun un proces de învățare pe tot parcursul vieții.

Spiritul liber, creativ și interferența constructivă între inteligența emoțională și cea cognitivă se materializează din plin în cadrul a numeroase participări ale elevilor și conducătorilor de cerc la concursuri, evenimente și manifestări culturale locale, naționale și internaționale unde sunt menționați cu premii.

Date de contact:

Tel.: 022 59 28 19

E-mail: cctbuiucani@gmail.com

WEB : cct.buiucanidets.md/