Colaborare bilaterală Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Astăzi, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), reprezentată de #AndreiPavaloi șef adjunct și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), reprezentată de #Alexandra BARBĂNEAGRĂ rector, în scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos pe segmentul educațional au semnat Acordul de Colaborare.

Notabil este faptul că prin intermediul prezentului Acord, părţile își propun să eficientizeze orientarea profesională a absolvenților de liceu în programe de studii din cadrul Universități Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Noua colaborare între DGETS și UPSC presupune, de asemenea, acordarea de asistență ştiinţifico-consultativă, ținând cont de practicile pozitive în domeniul colaborării între mediul educațional precum și pentru stimularea învățării și dezvoltării performanțelor elevilor în domeniul pedagogic.

În vederea realizării prevederilor Acordului, părțile se vor ghida de principiile: participării, transparenței, eficienței și responsabilității.

Totodată, în cadrul parteneriatului respectiv, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se vor lansa în activități de concepere, dezvoltare și implementare a unor proiecte de integrare științifică, socială, culturală și profesională, planificarea unor cursuri de formare/perfecționare destinate angajaților DGETS, cadrelor de conducere a instituțiilor de învățământ general din municipiu în domeniul științelor educației și organizarea unor manifestări științifice în colaborare (conferințe, seminare, ateliere etc.) în domeniul educațional.