Concursul „Mobilizarea tinerilor în Antreprenoriat – MTiA”, ediția 2022

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Asociația Obștească  „GEN-Moldova” anunță despre organizarea și desfășurarea concursului „Mobilizarea Tinerilor în Antreprenoriat”, MTiA, ediția 2022.

Tradițional, concursul se desfășoară în luna noiembrie în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului.

Concursul „Mobilizarea Tinerilor în Antreprenoriat-MTiA”, ediția 2022 este deschis pentru copii și tineri  cu vârsta cuprinsă între 07-35 ani.

Scopurile şi obiectivele concursului

 Familiarizarea copiilor și tinerilor cu activitatea de antreprenoriat și posibilitatea de a se afirma, a reflecta asupra propriilor capacități;

  • Formarea aptitudinilor de planificare, analiză, organizare și comunicare, cât și atitudinii pozitive privind manifestarea inițiativei și poziției active în societate;
  • Dezvoltarea spiritului de echipă, sporirea imaginației, dezvoltarea potențialului creativ și  intelectual al participanților.
  • Dezvoltarea capacităților de identificare a ipotezei , care urmează a fi dovedită prin acțiuni și deducții;

Aceste aptitudini  vor ajuta  elevii și tineri să promoveze ideile și aspirațiile pe tot parcursul  vieții.

Durata desfășurării concursului

Activitatea se va desfășura în perioada  23 noiembrie – 15 decembrie 2022

Competiția se organizează  în cadrul  Campaniei Globale a Antreprenoriatului (GEW 2021 Moldova), care se desfășoară în perioada 23 noiembrie – 05 decembrie  2022.

La concurs pot participa elevii și tinerii individual  sau în  grup  cu vârsta cuprinsă între 07-35 de ani pentru grupe:

  • Wunderkind 7-13 ani
  • High School 14-18 ani
  • Pro 19-35 ani  

 Participarea la concurs se efectuează prin intermediul  ofertei de participare completată de fiecare participant (anexa nr. 1) și expediată la adresa de e-mail: genmoldova@gmail.com