Concursul municipal la Limba și literatura română „BĂTĂLIA RIMELOR”

Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Nicolae Dabija, are drept obiectiv general: asigurarea interrelaționării educaționale (prin abordarea transdisciplinară a textului poetic, dar și prin cooperarea cadrelor didactice și a elevilor), prin promovarea diversității procedeelor/ tehnicilor de literație a poeziei și este organizat de DGETS în parteneriat cu IP Liceul „Da Vinci” (autor de proiect – Doroș Angela, profesoară de limba și literatura română la IP Liceul „Da Vinci”, coordonator de proiect – Gîlcă Silvia, specialist principal la limba și literatura română în Direcția Managementul curricular din cadrul DGETS, Guzun Valeriu – directorul IP Liceul „Da Vinci”, Guzun Efrosinia– director adjunct).

Ediția 2022 s-a desfășurat în perioada 15 martie – 15 aprilie, conform ordinului DGETS nr. nr. 322 din 03.03.2022. Proiectul a propus 6 probe pentru categoriile Gimnaziu și Liceu:

 • Reprezentarea grafică (manuală) a unei poezii a poetului indicat (online);
 • Pledoarie pentru poezia poetului vizat (Distribuirea a 3 postări pe una din rețelele de socializare: youtube.com, Tik-Tok, Instagram, Facebook etc.) (online);
 • Recital video (online);
 • Creație literară (online);
 • Să citim poezia, jucându-ne! (Elaborarea unui joc în baza unor poezii din creația autorului, cu utilizarea unor platforme specifice) (online);
 • Bătălia cu rime (concurs de echipe, formate din 5 reprezentanți) (cu prezență fizică).

Concursul s-a desfășurat în două etape: locală (22 martie – 5 aprilie) și municipală (7 aprilie – 15 aprilie). La etapa locală au participat 1190 de elevi din 45 de instituții diferite din RM și România. Pentru etapa municipală s-au calificat 390 de elevi, la toate probele. Produsele elevilor au fost evaluate de comisii diferite, formate din specialiști în domeniul la care face referire proba, în perioada 8 aprilie – 15 aprilie.

Proba a VI-a , „Bătălia cu rime”, s-a desfășurat în data de 9 aprilie 2022, la IP Liceul „Da Vinci”, la care au participat 9 echipe de elevi din diferite instituții din țară. Comisia de evaluare pentru această probă a fost reprezentată de:

 • Aliona Zgardan-Crudu – Doctor în filologie, universitar, UPS „Ion Creangă”, Preşedinta Comisiei de Evaluare;
 • Alina Țurcanu – Președinta Centrului de Teatru din Moldova, invitată de onoare;
 • Claudia Partole – Scriitoare, invitată de onoare;
 • Tatiana Scobioală –  Directoare adjunctă clase cu profil, LTPA „E. A1istar”, actriță, Membră a Comisiei de evaluare;
 • Eugen Matcovschi – actor de teatru și cinema, membru al comisiei de evaluare.

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea acestui proiect valoros. Or, lectura poeziei rămâne un tărâm sinuos, pentru că aceasta presupune „puține cuvinte pe rând/ puține cuvinte pe pagină/ în rest/ alb, mult alb”, vorba poetului Robert Șerban.  

Organizatorii și-au propus să apropie/ împrietenească elevii de/cu poezie/-a, să le ofere alt(-e) mod(-uri)/ chei de interpretare/ de acces a/ spre lumea textului, prin care cititorii să redescopere creația poetică, punându-și în valoarea și alte competențe, diferite de cele vizate la disciplina limba și literatura română. Proiectul țintește în formarea unui cititor conștient de actul lecturii asumate și capabil să accepte transdisciplinaritatea ca pe o revelație a actului de decodare, comprehensiune și asumare a imaginarului poetic specific unui autor anume.

Materialele concursului pot fi accesate pe linkul: https://padlet.com/lgidavinci/btit5k53vqkpi4hf