Consultarea Strategiei Municipale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, 2022-2026

La data de 16 decembrie a avut loc ședința Grupului de lucru intersectorial pentru consultarea Strategiei Municipale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, 2022-2026 și elaborarea Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia.
 
La ședință au fost prezenți:
Daniela Munca-Aftenev, șef adjunct DGETS, Buga Marina, șef-adjunct Direcția generală asistență socială și sănătate, Crețu Ivan, Direcția de Poliția a municipiului Chișinău, ofițer principal, Secția coordonare activități de securitate publică, Smîntînă Vadim, Direcția Cultură, șef, Secția tineret, cultură și sport a Preturii sectorului Botanica, Nicorici Iulia, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă municipiul Chișinău, specialist principal, Postică Olga, Direcția generală finanțe, Secția finanțe în învățământ și cultură, specialist principal, Ala Vîrlan, Centrul de Resurse Suport Tineri pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, manager, Silvia Butuc-Canațui, DGETS, șef, Direcția educație și tineret, Leașco Galina, Centrul de Sănătate Prietenos al Tinerilor „Neovita”, șef, AMT Rîșcani, Petru Grecu, Centrul Municipal de Tineret Chișinău, director și Larisa Arhip, DGETS, Direcția educație și tineret, specialist principal.
 
În cadrul ședinței au fost discutate propunerile venite din partea grupului de lucru cu privire la completarea Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei și a bugetului planificat per activitate. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău va generaliza și va perfecta materialele recepționate cu ulterioara înaintarea spre aprobare la Consiliul Municipal Chișinău.