Organizarea Concursului municipal „Pedagogul Anului – 2022”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău anunță desfășurarea și organizarea Concursul municipal „Pedagogul Anului – 2022”, ediția XVIII-a.

Concursul se organizează în baza Ordinului DGETS nr. nr. 135 din 17.01.2022,  Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului municipal „Pedagogul Anului-2022”, ediția a-XVIII-a

Scopul acestui concurs constă în propagarea experienței avansate a celor mai bune cadre didactice care activează în instituțiile de învățământ din municipiu, formarea opiniei publice pozitive privind statutul social al cadrului didactic și ridicării prestigiului pedagogului în societate. 

În acest an, Concursul se va desfășura în perioada 01 februarie – 16 februarie 2022, în regim online. Comisia de concurs este constituită din 12 membri, iar pentru participare la acest concurs au fost depuse oferte din partea a 10 concurenți. În condițiile epidemiologice COVID-19, toate probele concursului  se vor desfășura în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal unde activează participanții, desfășurând activitățile publice cu copiii/elevii săi.

  1. Învingătorilor la etapa municipală, care s-au clasat pe locul I din fiecare categorie de cadre didactice, li se conferă titlul „Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului”, „Profesorul Anului”, „Conducătorul de cerc al Anului” și li se acordă câte un premiu bănesc în valoare de 20000 lei, Diplomă de gradul I, panglică de onoare, cupă, flori.
  2. Pe locul II pot fi clasați maxim câte doi participanți, de la fiecare categorie („Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului”, „Profesorul Anului”, „Conducătorul de cerc al Anului”). Învingătorilor li se va înmâna Diplome de gradul II, câte un premiu bănesc în sumă de 10000 lei, panglică de onoare, cupă, flori.
  3. Pe locul III pot fi clasați maxim câte trei participanți, de la fiecare categorie („Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului”, „Profesorul Anului”, „Conducătorul de cerc al Anului”). Învingătorilor li se va înmâna Diplome de gradul III, câte un premiu bănesc în sumă de 5000 lei, panglică de onoare, cupă, flori.
  4. Pentru participanții la concurs, la propunerea Comisiei municipale de concurs,  se pot institui  mențiuni și pot fi clasați maxim câte trei participanți pentru fiecare categorie, abordându-li-se câte un premiu în sumă de 3000 lei, ce vor fi coordonate cu Comitetul de organizare a concursului. Participanților li se vor înmâna Diplome și flori.

Vă informăm că începând cu 02.02.2022 – a demarat prima etapă a concursului „Studierea și examinarea dosarelor participanților la concurs”, iar evaluarea dosarelor se va organiza în Centrul metodic DGETS cu prezența fizică a membrilor comisiei.