DGETS angajează formatori „Educație online”

ℹÎn anul 2022 Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a planificat desfășurarea mai multor instruiri legate de integrarea resurselor oferite de Biblioteca digitală „Educație online” www.educatieonline.md în procesul de predare-învățare-evaluare.
 
📢Invităm cadrele didactice interesate de a fi angajate în calitate de formatori în baza unui contract de prestări servicii să expedieze o scrisoare de intenție la adresa de email educatieonline.chisinau@gmail.com până la data de 31 ianuarie, 2022.
 
1️⃣Consultați orarul programelor de instruire de mai jos. Care program ați fi interesați să-l moderați? Vom avea formatori pentru profilul umanistic și formatori pentru profilul real în cadrul fiecărui program. Se va preda bazele generale ale temei cu exemplificare în baza resurselor din biblioteca noastră digitală www.educatieonline.md. De exemplu:
✅Metode și tehnici de evaluare în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală (4 sesiuni livrate online în perioada februarie-martie)
▶️Se vor acoperi toate tipurile de evaluare conform curriculumului național (inițială, formativă, sumativă, orală, scrisă, etc), iar exemplele și exercițiile practice se vor elabora în baza resurselor din www.educatieonline.md/
✅Proiecte STEM / STEAM în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală (4 sesiuni livrate online în perioada februarie-aprilie – mai)
▶️Se va preda structura și caracteristicile proiectelor STE(A)M în general, iar exemplele și exercițiile practice se vor elabora în baza resurselor din www.educatieonline.md/
✅Abordări trans-, pluri- și interdisciplinare în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală (4 sesiuni livrate online în perioada iunie-iulie)
▶️Se va preda conceptul general de trans-, pluri- și inter-disciplinaritate, iar exemplele și exercițiile practice se vor elabora în baza resurselor din www.educatieonline.md/
✅Proiecte educaționale (Metoda proiectului) în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală (4 sesiuni livrate online în perioada octombrie-noiembrie)
▶️Se va explica metoda proiectului în general, iar exemplele și exercițiile practice se vor elabora în baza resurselor din www.educatieonline.md/
 
2️⃣Pentru a fi selectați în calitate de formatori, Vă rugăm să ne expediați o scrisoare de intenție de maximum 1 pagină în care să indicați:
🔹️experiența didactică relevantă;
🔹️experiența relevantă în calitate de formator local, național sau internațional;
🔹️sub-temele pe care le propuneți / recomandați;
🔹️un draft general de concept de formare – cum ați preda Dvs sub-temele / temele selectate și ce activități ați organiza, astfel încât programul să fie unul interactiv și motivant pentru cadrele didactice.
Vă mulțumim pentru implicare❗