Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește că înscrierea copiiilor la una din grădiniţele din Chișinău o pot face exclusiv prin intermediul serviciului on-line www.egradinita.md

Serviciul public on-line de înscriere a copiilor în instituţiile de învăţământ preşcolar www.egradinita.md este funcțional și se dezvoltă în continuare. Pe parcursul anului curent prin intermediul serviciului on-line au fost depuse 5413 cereri, dintre care 3939 de cereri au fost acceptate și respectiv au fost înmatriculați 2410 de copii.

Întru simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor  pe platforma  www.egradinita.md  recent au fost efectuate unele modificări/simplificări pentru a facilita procedura de înregistrare. Astfel pentru a asigura completarea corectă a informației pe registrele electronice au fost instruiți toți directorii de grădinițe din Chișinău pe subiectul dat. DGETS face un apel către părinții cu copii de grădiniță să dea dovadă de înțelegere astfel că există probabilitatea de a fi admise anumite scăpări. Pentru a depăși aceste probleme, beneficiarii sunt chemați să-și verifice e-mail-urile și să completeze anumite date care sunt lipsă.

Mai mult, serviciul www.egradinita.md oferă posibilitatea transferării copiilor de grădiniță de la o instituție la alta. După completarea cererii, părinții vor putea vizualiza locurile libere pe districtele în care solicitantul dorește să transfere copilul. În același timp, fiecare instituție de educație timpurie este obligată să publice sistematic numărul locurilor libere din grădiniță.

De asemenea, în situaţia în care capacitatea unei instituţii de educație timpurie nu permite cuprinderea tuturor copiilor din districtul şcolar stabilit, este opțiunea selectării altei instituții din districtele şcolare arondate din vecinătate (în limita locurilor libere), iar DGETS anual, va decide reconfigurarea districtelor şcolare, până la demararea procesului de înmatriculare, astfel încât să se asigure înmatricularea tuturor copiilor de 3 ani uniform, până la începutul anului şcolar.

În cazurile când în instituţia arondată instruirea este asigurată în limba română, iar părinţii solicită o instituţie cu limba rusă, copiii sunt repartizaţi în instituţii cu predarea în limba rusă şi viceversa.

Luând în consideraţie faptul, că municipiul Chişinău se extinde, sunt înregistrate cartiere cu blocuri noi, cât şi sectoare private, întru asigurarea cu locuri pentru copii în unitatea preşcolară, DGETS la necesitate va face modificările de rigoare referitor la configurarea, reconfigurarea districtelor.

„Sistemul on-line de înscriere a copiilor în instituţiile de educaţie timpurie este un pas în eliminarea birocrației și a corupției pe segmentul respectiv, transparentizarea și optimizarea procesului de stocare şi prelucrare a rezultatelor înscrierii copiilor la grădiniță”, a subliniat Andrei PAVALOI, șef adjunct al DGETS.