Diseminarea bunelor practici prin valorificarea experienței învățătorilor la clasă în cadrul sesiunilor publice de atestare

La data de 17 august 2023, în incinta Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, s-a desfășurat Atelierul de formare pentru învățătorii din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău cu tema: Diseminarea bunelor practici prin valorificarea experienței învățătorilor la clasă în cadrul sesiunilor publice de atestare. Activitatea a fost organizată de către Secția dezvoltarea competențelor profesionale, în cadrul Forumului Municipal Educațional „Chișinău – oraș care învață”.

Obiectivele atelierului:

  • Examinarea rezultatelor atestării cadrelor didactice din învățământul primar, sesiunea 2023;
  • Diseminarea bunelor practici în elaborarea produselor pentru procesul de atestare;
  • Formularea de constatări, propuneri.

În fața celor 63 de cadre didactice din 37 de instituții de învățământ din municipiu și-au prezentat  produsul de succes, din practica educațională pentru confirmarea gradului didactic unu, învățătorii: Cocu Aliona, Școala-primară „Spiridon Vangheli” cu tema „Călătoria unei cărți” și Berestean Svetlana, Liceul Teoretic „Titu Maiorescu” cu tema Рабочие листы для учащихся по предмету „Духовно-нравственное воспитание” (3 класс)”, iar Neamțu Olga, IP Școala Primară nr.152 „Pas cu Pas” a prezentat produsul „Educația pentru drepturile omului. Curriculum și Ghidul învățătorului. cl I-IV” pentru conferirea gradului didactic superior, sesiunea de atestare 2023.

Cadrele didactice au făcut schimb de experiențe, au adresat întrebări, au preluat informații ce țin de realizarea produsului/proiectului de succes din practica educațională pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice unu/superior.