Eliberarea Actelor de studii 2022

Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău reiterează unele aspecte cu referire la eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii, în anul de studii 2021-2022.

  1. Actele de studii se vor elibera directorilor instituţiilor de învăţământ conform graficului, publicat ulterior pe site-ul DGETS www.chisinauedu.md/.
  2. Pentru absolvenții gimnaziilor și liceelor, inclusiv din instituțiile de învățământ privat, personalizarea actelor de studii este GRATUITĂ.
  3. Actele de studii deteriorate se returnează DGETS. Eliberarea repetată a actului de studii va fi contra plată, dacă eroarea este comisă de către instituție sau absolvent.
  4. Actele de studii se vor înregistra în Registrele de evidenţă şi eliberare a actelor de studii, pentru fiecare serie aparte (ASG, AB), în corespundere cu modelul (anexa nr.6) din Instrucţiunea cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii din învățământul general, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.189 din 15.03.2016.
  5. Absolvenţii care n-au promovat examenele nu sunt înregistrați în Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii.
  6. Ordinul cu privire la absolvirea ciclului gimnazial/liceal şi eliberarea actelor de studii se va scrie în Registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor cu consemnarea listei nominale a absolvenților. Numărul și data ordinului de absolvire a ciclului gimnazial/liceal se va transcrie în Catalogul școlar, Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii și în Registrul alfabetic al elevilor.
  7. În scopul asigurării eliberării, evidenței şi păstrării regulamentare a actelor de studii solicităm a revedea punctele 6, 9, 14, 15,16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27-30, 32, 38 din Instrucțiunea cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii din învățământul general nr189/2016.
  8. Instituțiile de învățământ vor informa părinţii şi elevii claselor absolvente despre posibilitatea de a procura coperţi pentru acte de studii de la ÎS Firma Editorială Poligrafică ,,Tipografia Centrală”. Prețul de cost al coperților, per bucată, este de 21,00 lei.
  9. Informarea absolvenților și eliberarea actelor de studii în termen este obligatorie. Refuzul eliberării actului de studii este pasibil de răspundere disciplinară.
  • Detalii la tel.022 440091, 022 492014.