Etapa municipală de atestare a cadrelor de conducere, sesiunea 2021

 

În anul de studii 2020-2021 una din prioritățile Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a fost organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice și a celor de conducere.

În acest context, secția atestare și formare continua din cadrul DGETS, în scopul organizării eficiente a procesului de atestare a pus accentul pe crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională și valorificarea maximă a potențialului intelectual și creativ al cadrelor de conducere.

Conform ordinului DGETS nr. 261 din 08.04.2021 a demarat etapa municipală de atestare a cadrelor de conducere, sesiunea 2021.

Astfel, la data de 20 aprilie 2021, în incinta IET nr. 225 sectorul Ciocana, s-a întrunit Comisia municipală nr. 3 de atestare a cadrelor de conducere pentru a evalua materialele aferente atestării cadrelor de conducere din IET solicitante  de grad managerial doi.

La data de 24 aprilie 2021, în cadrul ședinței publice online, membrii Comisiei au evaluat prestația cadrelor de conducere, care au susținut cu brio Programul managerial pentru conferirea gradului managerial doi, Raportul de autoevaluare pentru confirmarea gradului managerial doi.

Remarcabil este aportul atât a Direcției Inspecție Școlară din cadrul DGETS cât și membrilor comisiei municipale de atestare a cadrelor de conducere la disciplina Educație Timpurie fiind în următoarea componență: Alla Vasilache, director IET nr. 225, Elena Melnic, director IET nr. 197, Natalia Alexei, director IET nr. 158, Marina Hasiev, director IET 130, Ciolac Ludmila, director IET 194.

DGETS apreciază înalt responsabilitatea, competența, profesionalismul, colegialitatea și omenia de care s-a dat dovadă în organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice și a celor de conducere și urează succese în continuare cadrelor didactice/manageriale în activitatea profesională.