Examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară 2021

În perioada 23-28 iunie curent s-a desfășurat sesiunea specială în conformitate cu prevederile  ordinului MECC nr. 757 din 22 iunie 2021, respectiv ordinului DGETS nr. 464 din 22.06.2021 „Cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea specială 2021”. În condițiile examenelor din sesiunea de bază au susținut examenele în perioada respectivă 16 candidați,  care  în timpul sesiunii de bază nu s-au prezentat la examene pe motiv de boală.

Conform prevederilor ordinului MECC nr. 784 din 28 iunie 2021, respectiv ordinului DGETS nr. 496 din 29.06.2021, referitor la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2021, începând de astăzi 05 iulie 2021, se va desfășura sesiunea suplimentară Limba și literatura română, alolingvi.

Examenele se vor desfășura conform graficului stabilit:

  • 05 iulie 2021 – Limba și literatura română, alolingvi
  • 06 iulie 2021 – Matematica
  • 07 iulie 2021 – Limba de instruire
  • 08 iulie 2021 – istoria românilor și universală

Probele de examen se vor desfășura începând cu ora 10:00.

Prin ordinul sus-numit s-a aprobat Centrul Municipal de Examene pentru sesiunea suplimentară IPLT „Minerva” (str. 31 August 1999, nr. 50). Conform prevederilor art. 85 al Regulamentului cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, candidații care participă la sesiunea suplimentară se prezintă la centrul municipal de susținere a examenelor, având cu sine buletinul de identitate sau o copie autentificată a actului de identitate pe care este lipită și fotografia candidatului de asemenea autentificată cu ștampila instituției de învățământ.

Conform listelor la sesiunea suplimentară vor participa 187 de candidați dintre care 29 din diferite motive nu s-au prezentat la sesiunea de bază, 39 de candidați sunt din numărul elevilor care au susținut corigența și au fost admiși la sesiunea suplimentară conform deciziei Consiliilor Profesorale, iar 119 sunt elevii cu note insuficiente la sesiunea de bază, care vor susține examenul repetat. Cele mai multe note insuficiente sunt la examenul de matematică – 97.  Respectiv, și numărul de candidați este mai mare la matematică. Din numărul total al candidaților 32 sunt cu limba rusă de instruire, iar 155 cu  limba română de instruire.

Reamintim că în perioada 19-26 iulie 2021 va fi organizată sesiunea suplimentară de examene la Bacalaureat.