Executarea lucrărilor de reparație capitală a 8 centre de creație și instituții cu activitate metodică din municipiul Chișinău

Conform Anexei nr. 24.4 a deciziei CMC pentru reparația capitală a 8 centre de creație și instituții cu activitate metodică au fost alocate mijloace financiare în sumă de 4 mln 600,0 mii lei

 DETS sector Buiucani: 1instituție – 300 mii lei

           1 instituție în lucru (Centrul de Creație Tehnică, str. Suceava, 103)

DETS sector Centru: 1 instituție – 200 mii lei

            1 instituție în procedura de contestare (Centrul de creație Tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic”, bd. I. Gagarin, 4)

 DETS sector Ciocana: 1 instituție –400 mii lei

            1 instituție lucrări finalizate (Centrul de Creație al Copiilor „Ghiocel” str. M. cel Bătrân, 7)

DETS sector Râșcani: 2 instituții –200 mii lei

2 instituții lucrările finalizate (Centru de activitate extrașcolară „Curcubeul”, str. Braniștii 5 și Centrul de Creație Tehnică a copiilor și tineretului, str. Crângului 7)

DGETS : 3 instituții – 1 mln 700mii lei

1 instituție contracte încheiate, urmează inițierea lucrărilor (Centrul municipal de Tineret, str. Varlaam, 90)

2 instituții în lucru (Centrul orășenesc al tinerilor naturaliști, Centrul municipal de instruire pentru copii și adolescenții care necesită condiții speciale de educație, str. Cetatea Albă, 55)

 Din totalul de 8 centre de creație și instituții cu activitate metodică:

  • 3 instituții sunt finalizate
  • 3 instituții sunt în proces de lucru 
  • 1 instituție în procedura de contestare
  • 1 instituții contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor

 Conform prevederilor deciziei CMC nr. 14/1 din 21.12.2021 pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale au fost alocate 169 mln 450 mii lei care includ un număr total de 195 instituții.