Executarea lucrărilor de reparații în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Executarea lucrărilor de reparații în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău conform Deciziei nr. 25/4 din 29.12.2020 a CMC

Pentru funcționarea eficientă a instituțiilor de învățământ general în noul an de studii DGETS împreună cu DETS din sectoarele municipiului Chișinău au întocmit „Foaia de titlu” referitor la reparația capitală a imobilelor instituțiilor de învățământ în anul 2021 care a fost aprobată prin Decizia CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”. Conform acesteia pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale au fost alocate 129 mln 429 mii lei care cuprinde un număr total de 115 instituții.

Astfel,conform Anexei nr. 24 a deciziei CMC pentru îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei, dintre care:

 • DGETS:
 • 2 (Autogestiune) IET cu drept de executor secundar de buget: 1 mln 800 mii lei
 • 2 IET în lucru (Școala-grădiniță 152 „Pas cu pas”; Școala-grădiniță 199).
 • DETS sector Botanica: 31 instituții IET conform Foii de titlu – 6 mln 100 mii lei
 • 14 IET lucrările finalizate (IET 17, 35, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123, 139, 142, 151, 181, Școala primară-grădiniță nr.120)
 • 8 IET în lucru (9, 40, 49, 103,153, 165, 182, Școala primară-grădiniță nr.124)
 • 2 IET spre contractare (IET 44, 141)
 • 7 IET contracte încheiate,urmează inițierea lucrărilor (IET 98, 99, 104, 168, 180, 216, Școala primară – grădiniță nr. 90).
 • DETS sector Buiucani: 17 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 170 mii lei
 • 13 IET în lucru (IET 20, 75, 85, 87, 110, 116, 143, 145, 158, 183, 185, 186, 215,)
 • 4 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 62, 63, 164, școala primară „A. Ursu” )
 • DETS sector Centru: 12 instituții conform Foii de titlu – 4 mln 190 mii lei
 • 2 IET Lucrările finalizate (IET 175, 227)
 • 10 IET în lucru (IET 6, 8, 15, 23, 53, 59, 73, 92, 125, 210)
 • DETS sector Ciocana: 12 instituții conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei
 • 1 IET Lucrările finalizate (IET 67)
 • 6 IET în lucru (IET 130, 138, 161, 179, 188, 211)
 • 5 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 32, 135, 155, 177, 197)
 • DETS sector Râșcani: 14 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 400 mii lei
 • 2 IET Lucrările finalizate (IET 25, 100)
 • 9 IET în lucru (IET 38, 64, 68, 74, 80, 105, 118, 136, 159)
 • 3 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 37, 88, 129)

Din totalul de 88 instituții educație timpurie:

 • 19 instituții sunt finisate;
 • 48 instituții sunt în lucru;
 • 10 instituții spre contractare;
 • 11 instituții contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor.

Totodată conform Anexei nr. 24.1 a deciziei CMC pentru deschiderea a 3 grădinițe noi au fost alocate mijloace financiare în sumă de 23 mln 500,0 mii lei.

 • DETS sector Buiucani: 2 instituții – 13 mln 500 mii lei
 • IET 3, IET 18 la moment in proces de coordonare a proectului in organele competentele
 • DETS sector Râșcani: 1 instituții – 10 mln lei
 • IET nr. 28 în lucru

Conform Anexei nr. 24.2 a deciziei CMC pentru reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei

 • DETS sector Botanica: 3 instituții – 26 mln 200 mii lei
 • LT „Pro Succes”, Gimnaziul 6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea lucrări de proiectare
 • DETS sector Ciocana: 1 instituție – 2 mln lei
 • Gimnaziul „Steliana Grama”- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului.
 • DETS sector Râșcani: 2 instituții – 10 mln lei
 • LT „Mihail Lomonosov” în lucru
 • LT „Waldorf” se lucrează la elaborarea Proiectului.

Conform Anexei nr. 24.3 a deciziei CMC fost alocați 11 mln 350 mii lei pentru reparații capitale si curente pentru redeschiderea a 26 grupe noi și 3 mln 600 mii lei pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament

 • DETS sector Botanica: 7 instituții IET – 7 mln 900 mii lei
 • 2 IET în lucru (IET 103, 165)
 • 2 IET evaluarea ofertelor de pret (IET 44, 141)
 • 3 IET contracte încheiate,urmează inițierea lucrărilor (IET 99, 168, 180).
 • DETS sector Buiucani: 1 instituție – 450 mii lei
 • 1 IET procedura in contestare (IET 26)
 • DETS sector Centru: 1 instituție – 450 mii lei
 • 1 IET în lucru (IET 226)
 • DETS sector Râșcani: 5 instituții conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei
 • 2 IET în lucru (IET 13, șc. grădiniță 199)
 • 3 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 38, 108, IET „Orfeu”)

Din totalul de 14 instituții educație timpurie pentru redeschiderea a 26 grupe noi:

 • 5 instituții sunt în lucru
 • 2 instituții în proces de evaluare
 • 6 instituții contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor
 • 1 instituție procedura este in contestare.

În acelaș timp, conform Dispoziției nr. 252-d din 25 mai 2021 „Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general, pentru anul de studii 2021-2022” la data de 15.06.2021 și 17.06.2021 a fost efectuată ieșirea în teritoriu a grupurilor de lucru unde au fost supuse verificării 15 instituții educație timpurie după cum urmează:

 • DETS Râșcani: IET nr. 25, IET nr. 38, IET nr. 100 unde de către grupul de lucru a fost propus examinarea tavanului, expertiza fisurilor depistate la depozit exterior (IET nr. 25) și solicitarea prezentării certificatelor de conformitate a materialelor de construcții (IET nr. 100), alte obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost
 • DETS Ciocana: IET nr. 67, IET nr. 130, IET nr. 138, IET nr. 179, grupul de lucru a propus identificarea surselor financiare pentru a curățirea parchetul din sala festivă pentru copii (IET nr. 138), alte obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost
 • DETS Centru: IET nr. 125, IET nr. 175, obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost.
 • DETS Botanica: IET nr. 89, IET nr. 91, IET nr. 122, IET nr. 17, IET nr. 35, IET nr.71, obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost.