slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

prefaceFirst

Blocul acesta este pentru ca sa nu fie loc liber in preface first si ca sa poate fi pozitionat meniul navigation

Evenimente

Adresa instituţiei

MD-2004 Chişinău

Str. Mitropolit Dosoftei 99 
Tel. (+373 22) 20-16-01
Fax. (+373 22) 23-52-93
E-mail: dgetsmun@gmail.com 

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/chisinauedu.md/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

În atenția conducătorilor instituţiilor de învăţământ secundar general, cadrelor didactice

 

 

05/03/2011

În atenţia presei, persoanelor interesate!
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău invită presa şi persoanele interesate la Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Consilierea în carieră - abordare contemporană”, care are drept scop diseminarea experienţei avansate în activitatea de orientare în carieră a elevilor, promovarea metodologiei contemporane de abordare a activităţii de consiliere în carieră, constituirea unei relaţii de colaborare între familie, şcoală, instituţiile statului şi societatea civilă pentru a susţine elevii în vederea integrării lor adecvate în activitatea socio-economică (fişierul ataşat) 

04/26/2011

În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt din municipiul Chişinău!
În conformitate cu Legea nr.217 din 17.09.10 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (publicat în MO nr.231-234 din 26.11.10), se recomandă arborarea la data de 27 aprilie 2011 pe sediile instituţiilor a Drapelului de Stat al Republicii Moldova în conformitate cu art.20-22 ale Legii menţionate.

04/26/2011

În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din municipiul Chişinău!
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport solicită prezentarea pînă la data de 28.04.11, ora 12.00, la telefonul 20-16-27, 23-23-33  sau  la adresa electronică raisastratulat@rambler.ru,  a graficului (data şi ora) vizitării de către elevii claselor superioare a expoziţiei cu genericul „Holocaustul: tragedia de la Rîbniţa”, care va avea loc în incinta Bibliotecii Naţionale (str. 31 august 1989, 78 A) în perioada 1-15 mai 2011.

04/21/2011

Cu Sfintele Sărbători de Paşti!
Sufletul omului e ca şi Natura. La fel cum, indiferent de frig şi intemperii, primăvara îşi impune atributele sale fireşti – pomii daţi în floare, iarba încolţită, păsările ciripind vesel printre ramuri, sufletul omului se trage spre Lumină oricât de grele ar fi încercările, la care îl supune viaţa. 
Sărbătorile Pascale, aşteptate de către fiecare, fie conştient, fie inconştient,  ca o dovadă de netăgăduit a triumfului vieţii asupra morţii, al luminii asupra întunericului, al speranţei asupra deznădejdii, ca o chezăşie sigură a mântuirii, în aceste vremuri deloc simple, vin să ne întărească în credinţa că, în această lume, totul  are un sens profund, nestrămutat de milenii. Acest sens este Dragostea atotcuprinzătoare pe care ne-o dăruieşte necondiţionat Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce, fără prihană fiind, a acceptat suferinţa pentru a ne ispăşi nouă păcatele şi Cel ce, nemuritor fiind, a ales să moară doar pentru a putea învia, arătându-ne astfel Calea, Adevărul şi Viaţa. Să primim cu recunoştinţă acest dar nepreţuit, încercând să fim un pic mai buni, mai înţelepţi, mai cumpătaţi, adică mai aproape de Iisus
(continuarea mesajului de felicitare al directorului general al DGETS, dnaTatiana Nagnibeda-Tverdohleb, in fişierul ataşat)

04/21/2011

Conferința științifico-practică "Consiliere privind cariera - abordare contemporană"!
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Centrul municipal de informare și orientare profesională Vă informează că la 05 mai 2011 se va desfăşura Conferința științifico-practică "Consiliere privind cariera - abordare contemporană", ediția I. Informația despre condițiile de participare în fişierul ataşat 

04/20/2011

În atenţia conducătorilor de instituţii de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, extraşcolar şi de sport!
Pentru familiarizarea cadrelor didactice care au realizat cu succes prima etapă de atestare în anul de studii 2010 -2011 propunem Orarul sesiunii republicane pentru susţinerea probelor de atestare (Raportul de autoevaluare/Lucrarea metodică şi Interviul de performanţă) pentru conferirea sau confirmarea gradului didactic Întîi şi Superior).
Informaţii suplimentare la tel. 23 52 96, mob. 079448348 – Elena Cernei  

04/20/2011

Conferinţa Internaţională cu genericul "Integrarea medicinii şi psihologiei în sistemul educaţional  în secolul XXI“!
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Chişinău, Centrul de diagnosticare şi reabilitare „Armonie„ în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei, Iaşi, România, Centrul de consiliere educaţională şi formare creativă „Ion Holban”, Iaşi, România, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, Facultatea de psihologie şi psihopedagogie reabilitare, Catedra de psihologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „I.Testimiţeanu”, Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicala organizează Conferinţa internaţională "Integrarea medicinii şi psihologiei în sistemul educaţional  în secolul XXI“, care se va desfăşura la 20 mai 2011, în incinta DGETS (sala de festivităţi), ora 9.30.
La conferinţă sunt invitaţi: managerii principali ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi superior, psihologi şi medici, savanţi în domeniul pedagogiei, psihologiei, medicinii, reprezentanţii ONG-urilor, studenţi de la facultăţile de medicină, pedagogie şi psihologie (fişierul ataşat) 

04/20/2011

Şefilor Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare!
Conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preşcolar, preuniversitar şi extraşcolar!
În scopul respectării rigorilor sanitaro-igienice, realizării prevederilor ordinului Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport nr.428 din 09.03.2011 „Cu privire la organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare în instituţiile de învăţământ ale municipiului Chişinău în perioada 09.03.11-22.04.11” şi în legătură cu apropierea Sfintelor sărbători de Paşti, conducerea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport solicită să desfăşuraţi lucrările de salubrizare şi amenajare a teritoriilor în instituţiile de învăţămînt subordonate.
Şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare să monitorizeze mersul realizării campaniei de salubrizare în instituţiile de învăţământ şi educaţie din subordine şi să informeze conducerea DGETS pînă la 22.04.11

04/19/2011
         

Ziua Bibliotecarilor!                  
                                                     Bibliotecile se nasc din încredere în cei de azi,
                                                     din dragoste pentru cei de mîine
                                                     şi din preţuire pentru cei de ieri  (Ion Stoica) 

Dacă o bibliotecă bună este o avere pentru instituţie, atunci un bibliotecar bun e o comoară a acesteia. În această lume grăbită şi dinamică în care trăim astăzi, cu lipsa afinităţilor din partea societăţii, bibliotecile şcolare insistă să se menţină ca centre de cultură, informare şi documentare în comunitatea şcolară, să-şi crească imaginea prin servicii de calitate, printr-o comunicare profesională inteligentă, prin manifestări culturale şi de promovare a valorilor naţionale.
Felicit din suflet „acest popor al cărţii” şi doresc tuturor bibliotecarilor şcolari sănătate, nobleţe, urcuş uşor în profesie, recunoştinţă din partea beneficiarilor, susţinere în poziţionarea lor meritată în ziua cea de mîine 
                                                           Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb,
                                                           director general al DGETS

04/18/2011

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante!
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:
Şef al Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sl Ciocana;   (informatia despre candidaţi se ataşează)
Specialist coordonator, inspector şcolar la biologie-chimie; 
Specialist coordonator, inspector şcolar la matematică; 
Specialist coordonator, inspector şcolar la arte plastice şi muzică.  

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport prelungeşte, pînă la 03 mai 2011, termenul de depunere a actelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 
Specialist coordonator, inspector şcolar la biologie-chimie; 
Specialist coordonator, inspector şcolar la matematică; 
Specialist coordonator, inspector şcolar la arte plastice şi muzică.  
Informaţia privind condiţiile de participare la concurs le găsiţi în fişierele ataşate. 
Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, str.Mitropolit Dosoftei, 99, biroul nr.13, secţia resurse umane. Telefon relaţii: 201618

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer