În atenţia conducătorilor instituțiilor de învățământ general

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău vă anunță despre organizarea de către Catedra Psihopedagogie și Management Educațional a cursurilor de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în perioada 15 martie – 02 aprilie 2021, specialitatea Management educaţional (directori de instituţie de învăţământ general/profesional tehnic), în baza platformei Moodleelearning.ise.md.

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de  20 credite,  cu achitarea taxei pentru studii: 1000 lei.

Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul www.ise.md. la compartimentul Management educaţional (directori), program acreditat de ANACEC.

Pentru informații detaliate apelați la tel:

067288533 – Afanas Aliona, dr., conf. univ., șef Catedra Psihopedagogie și Management Educațional.

067288528 – Emilianov Vera, metodist superior.