În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar ciclul I, II

Direcția generală educație, tineret și sport intervine cu rugămintea să prezentați în format electronic, la adresa grajdarimaia@mail.ru  și pe suport de hârtie informația despre activitatea claselor cu profil (bir.nr.28 – coregrafic, teatral, etnofolcloric, fanfară; bir.nr.41 – muzical-coral, arte plastice, tehnologic, sport), până la data de 10.09.2020, ora 17.00, conform schemei atașate,  precum și copia Planului individual  pentru anul de studii  2020-2021.

Activitatea claselor cu profil