În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău

În temeiul Scrisorii Fondului special pentru manuale nr.04 din 01.02.2023, solicităm comanda de manuale, ce urmează să fie achiziționate în anul 2024 pentru următorii 4 ani (clasele primare) și 5 ani ( clasele gimnaziale și liceale).

Instituțiile vor completa fișierul în format electronic (Excel) și PDF „Comanda de manuale pentru anul 2024 (instituție)”, care vor fi transmise către Ministerul Educației și Cercetării prin intermediul DGETS după generalizarea datelor din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.

Cerințe la formarea comenzii de manuale:

  1. Responsabil de formarea și prezentarea corectă și veridică a comenzii de manuale este directorul instituției și bibliotecarul școlar.
  2. Comanda de manuale se va prezenta în termen, de la 03. 02.2023 până la 07. 02. 2023.
  3. În fișierul „Comanda de manuale pentru anul 2024 (instituție)”, format Excel, nu se admit schimbări (omiteri sau adăugări de celule, titluri de manuale).
  4. Se completează doar rândurile care corespund limbii de instruire în instituție.
  5. La indicarea numărului de elevi, preconizat pentru următorii 4-5 ani de studii, se vor utiliza datele din SIME, fără rezerve în stocurile instituției
  6. Comanda de manuale în format electronic (Excel) și format PDF semnată de directorul instituției se prezintă la următoarele adrese electronice:

Se anexează: