În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ

La solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Secția resurse umane a DGETS solicită prezentarea spre aprobare a volumului suplimentar de ore mai mare de 1,5 salarii de funcție (27 ore) pentru personalul din învățământul general în contextul situației epidemiologice de COVID-19, în perioada stării de urgență în sănătate publică în Republica Moldova, conform tabelului atașat (Anexa MECC volum suplimentar 2020).

Informația solicitată, contrasemnată de conducătorul instituției și secția economie sau economistul instituției va fi expediată până la data de 28 octombrie 2020 în variantă Word și PDF la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: nicu.crist@gmail.com;
sl Buiucani: adamusteata2019@gmail.com;
sl Centru: vdontu73@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com
sl Râșcani: stihariv@gmail.com

Tel. relații: 022 235269; 022 233935; 022 201618; 022 233447