În atenţia conducătorilor și cadrelor didactice din instituţiile de învățământ general

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre desfășurarea de către USEFS, on-line, la 17 decembrie 2021, ora 11.00, a seminarului informativ-metodic cu genericul „Oportunități de dezvoltare și consolidare a parteneriatelor educaționale”

La eveniment sunt așteptați: reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, manageri ai instituțiilor de învățământ general și ai școlilor sportive, profesori de educație fizică și antrenori la diverse probe de sport, cadre didactice din cadrul USEFS.

Cei interesați de tematica seminarului, vor completa tabelul de mai jos și-l
vor expedia, până la 14 decembrie 2021, pe adresa formarecontinuausefs@mail.ru

Nr. crt. Numele, prenumele Funcția Instituția Localitatea Nr. telefon

E-mail

           

Cu mențiunea: Oferta Seminar 17.12.2021

Participanții la seminar vor beneficia de Certificat de participare.

Pentru mai multe detalii apelați la telefonul de contact: 022 497720 / 079022365, Adelina Ghețiu, directorul Departamentului Formare Profesională Continuă, dr., lector univ., USEFS