În atenția directorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău vă informează că ajutorul material preconizat pentru familiile defavorizate, în scopul pregătirii elevilor de noul an școlar 2022 – 2023 (tranșa I), a fost transferat către prestatorul de servicii de plată ÎS „Poșta Moldovei”, la data de 02.08.2022.

De asemenea, menționăm că, ajutorul material va fi eliberat de către prestatorul de servicii de plată titularului sau mandatarului acestuia, împuternicit în modul corespunzător, la prezentarea buletinului de identitate a acestuia.

Ajutorul material poate fi încasat în termen de 3 luni consecutive de la data transferării mijloacelor financiare prestatorului de servicii de plată. După expirarea termenului de 3 luni ajutorul material neîncasat de către beneficiar se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.

În context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită informarea, în regim de urgență, a titularilor de ajutor material (tranșa I) despre ridicarea mijloacelor financiare, în condițiile menționate.