În atenția directorilor instituțiilor de învățământ secundar, ciclul I și II

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă comunică că, solicitanții de duplicate a actelor de studii vor achita pentru serviciul de personalizare a actelor de studii la orice filială a BC „Moldova Agroindbank”.

Directorul instituției de învățământ, sau persoana, numită prin ordin, responsabilă de evidența, eliberarea și păstrarea actelor de studii va pune la dispoziția solicitantului de duplicat, pe suport editabil, datele bancare, modificate în anul 2023, ale Direcției generale educație, tineret și sport:

Direcția generala educație tineret si sport
   
Cod fiscal 1007601010600
Codul IBAN MD87TRPDAK142310A03775AC
Denumirea plații Plata pentru acte  de studii
persoană fizica

 

De asemenea, reamintim că, în conformitate cu Nomenclatorul și tarifele serviciilor prestate contra plată de către Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, aprobat prin ordinul MECC nr.416 din 16.04.2019, serviciul de personalizare a actelor de studii (duplicate) costă 100,00 lei, pentru executarea în timp de 20 zile și 150,00 lei pentru executarea urgentă (5 zile). Termenul indicat se referă la prelucrarea demersurilor de către CTICE.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel: Doina Obadă 022 20 16 09