Repere de angajare pentru cetățeni Ucrainei cu statut de refugiați

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău  informează  despre  modalitatea de angajare a cetățenilor ucraineni, refugiați la moment pe teritoriul Republicii Moldova: În conformitate cu  prevederile  pct.8 din DISPOZITIA nr. 4 din data de 01 martie 2022  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova: Pct.8 Angajarea cetățenilor ucraineni se va face în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pentru perioada stării de urgență, cu notificarea obligatorie, în termen de până la 5 zile de la data încheierii contractului, a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă de către angajatorul solicitant, despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic sau pe hârtie a următoarelor documente:

 • Copia xerox a actului de identitate a cetățeanului ucrainean;
 • Copia xerox contractului individual de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • Informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare , atribuit de către Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Important:

 1. Dacă refugiatul trece frontiera legal, poliția de frontieră îi atribuie codul personal (IDNP), iar acesta poate beneficia de acest cod adresându-se Biroului Migrație și Azil, în Chișinău, str. Ștefan cel Mare 124, sau la Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice pentru acordare a IDNP.
 2. Dacă refugiatul a trecut frontiera ilegal, a trecut prin regiunea transnistreană, sau din diferite motive nu i s-a acordat IDNP, atunci acesta trebuie să se adreseze la Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice pentru acordare a IDNP.
 3. La angajarea refugiatului pe teritoriul RM, acesta prezintă angajatorului IDNP atribuit, iar angajarea va avea loc printr-o procedură simplificată, fără solicitarea permisului de ședere eliberat de către Biroul Migrație și Azil.
 4. Angajatorul va angaja refugiatul în conformitate cu legislația muncii a RM. Se va ține cont de studii, pregătire profesională, control medical ș.a. fără careva derogări.
 5. Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa în serviciul resurse umane, la următoarele numere de telefoane:
 • Veronica Donțu – (022) 201618
 • Ada Musteață – (022) 235268
 • Viorica Stihari – (022) 235269
 • Cristina Nicu – (022) 233935
 • Svetlana Pâgînu  – (022) 233447