În atenția managerilor instituțiilor de învățământ!

Direcția generală educație, tineret și sport Vă informează cu prevederile circularei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.5032 din 07 septembrie 2020 cu referire la prezentarea certificatului de contact de la medicul de familie și admiterea copiilor în instituția de învățămnt în dependență de realizarea calendarului de imunizări.

Circulara MSMPS din 07.09.2020