În atenția părinților, cadrelor didactice, comunității educaționale și civile

Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor culturale și morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări sociale. Impactul școlii în formarea tinerei generații este primordială, iar implicarea acesteia ajută la transmiterea adevăratelor valori general umane.

Profesorii au nevoie uneori de o susținere din exterior pentru a conștientiza importanţa și influența foarte mare pe care o au asupra tinerilor. Aceasta poate fi și o motivație puternică pentru a se perfecționa, pentru a evolua ei înșiși, pentru a se simți importanți prin ceea ce sunt și nu doar prin activitatea de predare.

Stimați părinți, vă invităm la un dialog constructiv și la conștientizarea că parteneriatul școală-familie poate primi noi valențe. În acest context, vă invităm să fiți asociații imaginii pozitive a profesorilor, iar Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău, atenționează asupra respectării cu strictețe a cadrului normativ, care prevede interzicerea plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate.

În acest scop, DGETS a emis Ordinul nr. 216 din 16.03.2021 „Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”; Ordinul nr. 642 din 21.08.2020 „Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”, prin care se interzic categoric plăți sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituțiile cu finanțare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaționale suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea lucrărilor de reparație, amenajarea și dotarea instituțiilor de învățământ, organizarea activităților extrașcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și familiilor acestora.

În contextul sărbătorilor, îndemnăm părinții să nu colecteze bani, iar elevii să-și felicite dascălii cu lucrări confecționate de ei. 

Rolul sectorului educațional se conturează a fi unul esențial pentru asigurarea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție, căci misiunea educativă a școlii obligă personalul din învățământ să demonstreze toleranță zero la corupție.

Totodată, DGETS, prin diverse mijloace, va monitoriza în continuare respectarea prevederilor actelor normative de către actanții educaționali, cu referire la interzicerea plăților formale și informale și va întreprinde acțiunile necesare pentru a preveni și combate actele coruptibile în sistemul educațional, referind cazurile atestate organelor de drept.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău solicită informarea repetată a angajaților instituțiilor de învățământ general și a comunității de părinți, a elevilor cu ordinele nominalizate.

Astfel, pentru DGETS este primordial asigurarea respectării necondiționate a prevederilor actelor legislative și normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general din subordine, prin intermediul fondurilor clasei sau grupei, inclusiv la etapa înmatriculării copiilor la grădiniță, în clasa I și altor colectări informale.

Pentru sesizări îndemnăm să apelați linia verde (022) 20-16-30 și totodată puteți transmite toate informațiile pe poșta electronică dgetsmun@gmail.com