În susținerea copiilor și tinerilor din Ucraina

Ministerul Educației și Cercetări anunță despre crearea, pe pagina oficială, a directoriului „În susținerea copiilor și tinerilor din Ucraina

Aici pot fi găsite Resurse Utile, Acte Normative și Reglatorii recomandate de MEC, pentru asistența profesională a responsabililor în scopul facilitării accesului la informație al solicitanților de încadrare al copiilor familiilor refugiate din Ucraina în sistemul educațional din Republica Moldova și asigurării accesului la educație.

Conform Instrucțiunii privind încadrarea în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a copiilor din familiile refugiate din Ucraina  aprobată prin Ordinul MEC nr. 178 din 15.03.2022, organizarea procesului de încadrare în instituțiile de învățământ general oferă, la cerere, următoarele oportunități de încadrare:

  • Școlarizarea în calitate de elev urmare a recunoașterii și echivalării perioadelor de studii conform procedurilor prevăzute de cadrul reglator aplicate în condițiile stipulate în pct. 6 din instrucțiune. Până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor copilul are statut de audient;
  • Frecventarea instituției de învățământ în calitate de audient, presupune participarea la activitățile educaționale fără obligativitatea școlarizării, cu înregistrarea solicitantului într-un registru provizoriu;
  • Participarea la activități extrașcolare în cadrul instituțiilor de învățământ general, precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul instituțiilor de învățământ extrașcolar (centrelor de creație ale copiilor, școli d arte, etc.) nu este condiționată de calitatea de audient/elev;
  • Înscrierea la activități de asistență psihopedagogică și consiliere organizate de serviciul de asistență psihopedagogică sau de către psihologul școlar din instituția de învățământ;
  • Implicarea în activități non – formale pentru adolescenți în cadrul centrelor de tineret;
  • Frecventarea activităților de asistență și reabilitare psiho – socială în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.

Mai multe detalii…https://cutt.ly/HSJ7KmT