Inaugurare a proiectului – „Zona Verde”

Astăzi,  14 aprilie  2022, a avut loc evenimentul de inaugurare a proiectului „Zona Verde” în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, eveniment lansat în cadrul proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”

Ecologia și educația sunt două concepte care vizează pe larg societatea noastră, acestea fiind strâns legate de dezvoltarea corectă a tinerii generații. Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache” a implementat proiectul „Zona Verde”, scopul căruia a fost amenajarea spațiului instituției, ca acesta să corespundă practicilor Eco responsabile pentru a determina promovarea acestora și dezvoltarea competențelor și comportamentelor ecologice în rândul elevilor, cadrelor didactice și întregii comunități.

Proiectul propriu-zis, a permis utilizarea rațională a teritoriului liceului, prin instalarea băncilor pentru odihnă, iar spațiul dintre bănci a fost suplinit cu paturi de flori ce va permite ca teritoriul să fie îngrijit și să ofere beneficii ecologice, spațiile verzi vor oferi servicii ecosistemice, constituind baza bunăstării și calității vieții. De asemenea, o infrastructură verde va contribui la menținerea unui ecosistem sănătos, pentru ca acestea să ofere în continuare servicii valoroase precum aer curat, ameliorarea stresului, îmbunătățirea stări de spirit și stimularea diferitor simțuri.

În realizarea acestui proiect, au fost implicații cu entuziasm membrii ,,Echipei Verzi”: elevi, profesori, părinți, administrația liceului.

Elevii s-au implicat activ atât in realizarea activităților de dezvoltare a competențelor verzi , cât și in implementarea proiectului. Astfel, au fost organizate ore de dezvoltare personală cu tematica dezvoltării competențelor verzi , in fiecare clasă. Pentru obținerea unor deprinderi de reciclare a deșeurilor, elevilor din clasele liceale li s-a prezentat un proiect model de obținere a compostului din frunze, implementat deja de unele instituții beneficiare a proiectului „Școala Orașului Verde”. Ulterior această experiență va fi necesară și elevilor Instituției Publice Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, dat fiind faptul că compostul va servi ca substanță nutritivă pentru solul paturilor de flori.

De asemenea a fost organizat cu elevii claselor gimnaziale, expoziția de proiecte “ O școală frumoasă un oraș durabil”.

Prin urmare, elevii, profesorii și ceilalți membri ai comunității vor conștientiza necesitatea de a susține și promova educația ecologică, și obiectivele de dezvoltare durabilă, prin dezvoltarea simțului de responsabilitate față de componentele biotice și abiotice a mediului. Acest fapt va facilita formarea unui mecanism eficient de gestionare a practicilor și comportamentelor responsabile de către comunitate față de mediul în care învățăm, creștem și ne dezvoltăm.

Primăria municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport desfășoară activitățile de dezvoltare a competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi, cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).