Interviu cu Angela Cutasevici, Viceprimara municipiului Chișinău

Învățământul de calitate și asigurarea tuturor condițiilor favorabile pentru copiii și elevii din municipiul Chișinău este, în continuare, un punct de dezvoltare și creștere asupra căruia se muncește cu sârguință. Echipa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a CMC, împreună cu Viceprimara de ramură, Angela Cutasevici susțin faptul, că în anul 2022 educația din capitală va progresa și mai mult.

Într-o discuție cu Angela Cutasevici, am aflat despre obiectivele anului 2022 pentru domeniul educației, atât cele axate pe calitatea învățământului, cât și cele destinate infrastructurii instituțiilor de educație timpurie, dar și instituțiile de învățământ primar și secundar din Chișinău.

Situația la zi

Ieri, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a informat, că potrivit Hotărârii nr. 2 din 20 ianuarie 2022 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022, instituțiile de învățământ general, cu excepția instituțiilor de educație timpurie, vor activa în regim online. Din păcate, pandemia de COVID-19 continuă să ne pună la grele încercări, iar noi continuăm să avem grijă de copiii care merg la grădiniță și școală. Partea bună este că deja suntem adaptați la condițiile pandemice, mai dificil e partea psihologică atât pentru copii, părinți, cât și cadre didactice.

În acest context, DGETS a lansat campanie de informare „Uniți împotriva pandemiei” prin care informează comunitatea despre Tulpina Omicron a coronavirusului de tip nou.

Realizări și dificultăți în 2021

Avem mult și foarte mult de muncit. Nu e ușor deloc, îndeosebi în vreme pandemică, însă realizările și rezultatele deja obținute ne fac și mai puternici și dornici de a vrea mai mult.

Deseori, roadele se culeg mai lent și pe rând, în funcție de complexitatea activității, dar rezultatul final își merită tot efortul. Pot spune, că anul 2021 a fost cu un volum de lucru mare pentru segmentul educației, s-au implementat lucruri mai mici și mai mari și chiar dacă acum încă nu toate pot fi apreciate cantitativ, multe urmează să fie finalizate în 2022-2024. Acest fapt ne face să credem că, cu siguranță, în proiectele mari executate se va vedea și munca din 2021 sau 2020.

 

Pe scurt și cele mai principale realizări pentru învățământul și educația din Chișinău:

 • Cel mai complicat și îndelungat proces – inițierea Reorganizării DGETS, care a activat până nu demult în baza Regulamentului din 2006.

Aș vrea să enunț câteva acțiuni realizate în 2021:

 1. Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice:
 • Reparația capitală în 88 instituțiilor preșcolare (educație timpurie) IET, 25960 mii lei.
 • Lucrări de reparații pentru deschiderea a 3 grădinițe noi – 23500 mii lei.
 • Extinderea rețelei școlare, în 6 edificii, 34700 mii lei.
 • Deschiderea grupelor noi în instituțiile de educație timpurie – 14 grupe, 14950 mii lei.
 • Lucrările de reparații și dotare ale instituțiilor învățământ general, 10, 30379 mii lei.
 • Instalarea pavilioanelor în grădinițele de copii din orașul Chișinău în 79 de IET, 10 000 mii lei.

În total au fost investiții din bugetul municipal de 129489 mii lei.

 1. Au fost inițiate mai multe programe municipale:
 • Program municipal de dotare a cabinetelor școlare din instituțiile de învățământ primar și secundar general.
 • Proiectul municipal – Biblioteca digitală „Educație online” educatieonline.md.
 • Elaborarea Strategiei municipale pentru dezvoltarea Sectorului de Tineret 2022-2026.
 • Programul municipal privind dezvoltarea sportului, perioada 2020-2023. Programul a demarat în iunie 2020 prin instituirea claselor specializate la fotbal în 6 instituții de învăţământ secundar (IPLT ,,L.Deleanu”, ,,M.Viteazul”, „N.Iorga”, LT ,,G.Călinescu”, „N.Gogol”, „Gaudeamus”. Programul municipal prevede reabilitarea terenurilor sportive din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.
 • Program municipal de reabilitare a pavilioanelor pentru copiii din instituțiile de educație timpurie pentru anii 2021-2025. Necesită a fi inițiate proceduri de înlocuire a 830 pavilioane moral învechite, după cum urmează: renovate – 475 pavilioane;  demolate – 52 pavilioane,  construite – 313 pavilioane.
 • Calculele estimative pentru renovarea/ construcția/ demolarea pavilioanelor sunt de 42 000,0 mii lei.
 • Proiectul „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chişinău, Parteneri de dezvoltare (finanțatori): Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI). La finalul proiectului, în 2022 vom avea 19 instituții de învățământ reabilitate termic.

Proiecte și parteneriate internaționale

Primăria municipiului Chișinău mereu a fost deschisă pentru diverse parteneriate care ajută la dezvoltare și la realizarea unor activități de succes. Pentru domeniul educației și pentru un învățământ de calitate, aceste parteneriate sunt indispensabile, nu doar pentru faptul că obținem anumite posibilități și suport financiar, dar și pentru faptul că descoperim lume nouă, vedem alte practici, obținem experiență – ceea ce nu ajută să facem lucrurile tot mai bine și mai bine.

Pentru acest an, ne dorim să obținem și să formăm câteva parteneriate care să fie îndreptate spre sporirea unei infrastructuri educaționale moderne și durabile. Noi, la rândul nostru, suntem gata să ne implicăm la maxim pentru a folosi corect toate resursele pe care le avem disponibile.

Biblioteca digitală educatieonline.md

Biblioteca digitală www.educatieonline.md este permanent în dezvoltare, deoarece reprezintă un instrument care va fi utilizat mulți ani înainte. De exemplu, ultima îmbunătățire pentru platforma online de învățământ a fost includerea a 10 tipuri de activități interactive de evaluare (alegere multiplă, adevărat sau fals, potrivire perechi, text lacunar, ordine simplă, cronologie, cursa de cai, răspuns text liber, memorizează perechi, vrei să fii milionar?).

Totodată, la începutul anului curent, DGETS a planificat desfășurarea mai multor instruiri legate de integrarea resurselor oferite de Biblioteca digitală în procesul de predare-învățare-evaluare. La fel, a fost lansat un concurs pentru cadrele didactice interesate de a fi angajate în calitate de formatori, în baza unui contract de prestări servicii.

Obiective și planuri pentru anul 2022

În anul 2022 vom continua să lucrăm asupra proiectelor și activităților care au fost începute anul trecut, însă avem stabilite și câteva obiective după care ne vom conduce în acest an, cum ar fi: dotarea instituțiilor de învățământ general municipal, digitalizarea procesului educațional în instituțiile școlare, fortificarea managementului sectorului educaţional.

Echipa DGETS

Vreau să mulțumesc fiecărui angajat în parte din cadrul DGETS fără de care procesele de lucru nu ar putea fi organizate. Colegii de la DGETS sunt foarte implicați și dedicați lucrului, este o muncă enormă, o muncă atât de prețioasă pentru viitorul generațiilor actuale. Gestionarea și grija pentru domeniul educației din municipiul Chișinău se datorează echipei din care facem parte.

Pe final…

Cred că municipiul Chișinău are potențial de dezvoltare și acest lucru poate fi obținut prin multă muncă. Accesul la educație, confortul copiilor, siguranța și cunoștințele de bază sunt pilonii principali pe care se poate construi o ambianță plăcută pentru o societate sănătoasă.