Lansarea Programului de cofinanțare a proiectelor pentru sport

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău lansează Programul de cofinanțare a proiectelor pentru sport și altor activități sportive de nivel local și internațional care prevăd promovarea modului sănătos de viață, selecția și pregătirea sportivilor de performanță și antrenarea populației municipiului Chișinău în practicarea sportului.

Obiective specifice:

a) Susținerea sportivilor de performanță la toate categoriile de vârstă prin organizarea cantonamentelor de pregătire și deplasarea lor la competițiile internaționale;
b) Utilizarea potențialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare și șanse egale;
c) Promovarea şi susținerea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu, cu scopul de a promova un stil de viață sănătos şi o dezvoltare fizică armonioasă;
d) Organizarea de campionate municipale și turnee internaționale pe categorii de vârstă pentru dezvoltarea spiritului de competiție, și a spiritului de fair-play și non violență;
e) Modernizarea şi implementarea sistemului de informare și documentare, la nivelul administrației locale;
f) Majorarea numărului de practicanți ai sportului prin metode și proceduri moderne de selecție, pregătire și competiție ce va spori numărul sportivilor de performanță.

Procedura de depunere a cererilor de cofinanțare:

Completarea integrală a cererii de cofinanțare care trebuie ștampilată şi semnată de reprezentantul legal şi de către responsabilul financiar al solicitantului;

Cererile pot fi depuse pe toată durata anului și vor fi examinate la solicitare.

Suma totală alocată pentru anul 2022 este de 3 000 000 MDL.

Vor fi examinate cererile care nu depășesc suma de 300 000 MDL per proiect / organizație, solicitantul oferind aceeași sumă ca echivalent de co-finanțare.

O singură organizație poate beneficia doar de o cofinanțare pentru anul 2022.

Documentația de solicitare a cofinanțării se întocmește într-un exemplar și va conține:

1) Cererea de cofinanțare (anexa nr.1);
2) Programul și bugetul necesar pentru realizarea lui (anexa nr.2);
3) Resurse umane și financiare ale structurii sportive, antrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului (anexa nr.3);
4) Declarația de imparțialitate (anexa nr.4);
5) Declarația pe propria răspundere (după caz), (anexa nr.5).

  • Dosarul poate fi depus pe parcursul anului 2022, până la data de 30 noiembrie, în format electronic la adresa: programcofinantaresport@gmail.com. Dosarele vor fi analizate la cerere, de către comisia stabilită de DGETS.
  • Pentru mai multe detalii, puteți să ne contactați la numărul de telefon 022 27 54 93.

Fișier atașat – Regulament cofinanțare sport