„Metode tradiționale și moderne aplicate pentru dezvoltarea comunicării în limba franceză”, ediția a VII-a

🗓La 27 noiembrie 2021, online, se va desfășura conferința municipală la limba franceză cu genericul: „Metode tradiționale și moderne aplicate pentru dezvoltarea comunicării în limba franceză”, ediția a VII-a.

🧑‍🏫Conferința are drept scop reunirea cadrelor didactice într-un cadru prielnic dialogului disciplinar, care are intenția de a investiga dimensiunile plurale ale cercetării științifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter științific, creativ, artistic. Prin acest proiect, ne propunem să identificăm cele mai potrivite căi de a îmbunătăți comunicarea în limba franceză și să împărtășim experiența dobândită unui grup țintă cât mai larg. Scopul esențial al conferinței are în vedere dinamizarea relațiilor dintre liceele locale și din republică, precum și a celor din străinătate. Lucrările cadrelor didactice vizează exemple de bună practică în dezvoltarea competenței de comunicare într-o limbă străină. Noutățile prezentate vor servi drept motivație pentru provocarea unor dezbateri în problemele puse în discuție.

📌Participanți:

✅Elevii claselor a IX-a – a XII-a;

✅Profesorii de limba franceză

📌Conferința va fi organizată în două ateliere:

✅Elevi: Eseu structurat cu genericul: ,,Strategii eficiente de învățare online în viziunea elevilor” (1-2 pagini). Prezentarea ideilor esențiale ale eseului se va încadra în 3-4 minute.

✅Profesori:

a). Comunicare la tema: „Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional la limba străină”.

b). Activități curriculare sau extracurriculare de impact ce țin de tematica: „Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional la limba străină”.

▶️Condițiile de tehnoredactare: Articolul profesorilor va avea maxim 4 pagini (fără anexe și bibliografie), în format A4, Word 2007, tehnoredactat cu TIMES NEW ROMAN, size 12, spațiere 1,5, obligatoriu cu diacritice. Titlul va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14. La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul articolului în ordinea: Numele, prenumele, școala de proveniență și localitatea. Bibliografia și anexele se consemnează la sfârșitul lucrării.

🗓Data limită de primire a lucrărilor – 23 noiembrie 2021.

⛔Organizatorii nu răspund de originalitatea articolelor și își rezervă dreptul de a nu înscrie în programul conferinței lucrările care nu se încadrează în tematică sau care nu respectă cerințele de tehnoredactare.

📌Înscrierea pentru participare la conferință:

✅https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvTDjEfwiT1XPcfOWecjBl759VbbByiIznBOJcK_89WBS5Fg/viewform?usp=sf_link – link profesori

✅https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct-OeR98hWkOfnxNAU-RoLMmprabyR4Nke4P1wMj96z-AuLg/viewform?usp=sf_link – link elevi

🗓Perioada de înscriere: 02.11.2021 – 23.11.2021

📧Lucrările vor fi expediate la următoarea adresă electronică: 28_tatiana@mail.ru