Monitorizarea procesului de reparație

Pregătirea instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău către noul an de studii 2021-2022
🏤În Instituția de Educație Timpurie nr. 183 este în proces lucrările de reparație a sălii de festivități și rețelelor inginerești (schimbarea pardoseala, tencuirea pereților, a podului);
⚙Reamintim că materialele sunt de calitatea înaltă prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către agentul economic sau administrația instituției ce le va solicita.
👧🧑De acum încolo copiii care frecventează instituția de educație timpurie, dar și educatorii și personalul auxiliar se vor bucura de condiții confortabile și sigure.
📌Vom continua să investim în instituțiile educaționale din capitală, pentru a crea condiții decente pentru fiecare copil.