prefaceFirst

Blocul acesta este pentru ca sa nu fie loc liber in preface first si ca sa poate fi pozitionat meniul navigation

Evenimente

Adresa instituţiei

MD-2004 Chişinău

Str. Mitropolit Dosoftei 99 
Tel. (+373 22) 20-16-01
Fax. (+373 22) 23-52-93
E-mail: dgetsmun@gmail.com 

You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/chisinauedu.md/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Negrei Viorica

Data naşterii:        07 ianuarie 1973

Studii:

 • 2012-2014 - Studii de masterat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  Master în Ştiinţe ale educaţiei
  Specializarea Managementul educaţional
 • 2004 - 2008 - Studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova
  Facultatea de Istorie şi Psihologie
  Secţia Studii postuniversitare şi reciclare
  Specialitatea Istorie universală
 • 1990 - 1996 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România
  Licenţiat în istorie
  Facultatea de Istorie
  Specialitatea istorie
 • 1980 - 1990 - Școala medie Bardar, Ialoveni

 Experienţă profesională

 • 2016 - prezent - Şef adjunct, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul municipal Chișinău.
 • 2014 - 2016 - Şef interimar, Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Buiucani
 • 2008 - 2014 – Inspector de istorie, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul Municipal Chișinău
 • 2002 - 2008 - Director adjunct, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, municipiul Chişinău
 • 1996 - 2002 - Profesor de istorie şi ştiinţe socioumanistice, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, municipiul Chişinău
 • 2010 – Conferirea gradului didactic superior la Istorie și științe socioumanistice
 • 2014 – Membru al grupului de experți (Ministerul Educaţiei) în cadrul subprogramului „Educaţia în Republica Moldova – competenţe pentru prezent şi viitor”
 • 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 – Membru al Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice la disciplinele Istoria românilor și universală și Educația civică
 • 2013 - 2014 – Membru al grupului de experți pentru disciplina Educația civică pe lângă Consiliul Național pentru Curriculum
 • 2011 – Membru al grupului de experți (Ministerul Educației) pentru elaborarea Standarde de eficiență a învățării Istoriei românilor și universală
 • 2010,2011 – Formator central în cadrul stagiilor republicane de formare a specialiștiilor Direcțiilor de învățământ, tineret și sport și a cadrelor didactice în metodologia implementării curriculumului școlar la disciplina Istoria
 • 2009 – Formator pentru aria curriculară Istoria şi Știinţe socioumanistice în cadrul proiectului educaţional „Educaţia de calitate în mediul rural din Republica Moldova”
 • 2007-2009 – Membru al Comisiei de Acreditare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar a Ministerului Educaţiei şi Tineretului
 • 2000 – Formator în cadrul proiectului „Implementarea curriculumului şcolar în contextul reformei învăţământului”

Educaţie şi formare:

 • 1998 - 2015 – Autor şi coautor a peste 30 de articole şi materiale didactice (manuale, caiete, ghiduri metodologice) cu tematică istorică şi metodică
 • 2000 - 2015 – Participant la conferințe și simpozioane naționale și internaționale cu tematică istorică și științifico-metodică
 • 2004, 2012 – Membru al grupelor de lucru al Ministerului Educaţiei pentru elaborarea programei de examen de absolvire a școlii medii de cultură generală, gimnaziu şi bacalaureat
 • 2000, 2009, 2010, 2013 – Stagii de formare ca formator la specialitatea Istorie şi Educaţie Civică
 • 2011, 2012 – Stagiu de formare a specialiștilor din cadrul DGR/MÎTS, în probleme de monitorizare și management al implementării Curricula disciplinare moderne, Ministerul Educației al Republicii Moldova
 • 2012 – Cursuri de formare la specialitatea Tehnologii informaționale, Centru Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • 2010 – Cursuri de perfecționare „Eficientizarea activității funcționarului public”, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova
 • 2016 – Cursuri de perfecționare „Management şi leadership”, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova
 • 2008, 2009 – Cursuri de perfecționare: „Management educaţional”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2015 – Cursuri de perfecţionare la specialitatea Istorie şi Educaţie civică

Publicaţii:

 1. Istoria românilor. Subiecte pentru examenul de absolvire a școlii medii de cultură generală. Anul școlar 2003-2004, 2004, coautor.

 2. Proiectarea testului la istorie, în Cugetul. Revistă de istorie și cultură, nr. 3, 2006.

 3. Testul pedagogic la istorie, în Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori, 2010.

 4. Universitatea Populară din Chișinău 1918-1940 în Iași – orașul școlilor. Simpozion internațional, 2008.

 5. Implementarea principiului de predare local-regional-național-universal în cadrul lecției de istorie în revista Modernitate în învățământul municipal, 2009.

 6. Planificarea managerială a lecției (aspecte teoretice și practice) în revista Modernitate în învățământul municipal, 2009; republicată în Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori, 2010.

 7. Hărți de contur la istorie. Epoca străveche și cea antică. Clasa a V-a. Caiet de lucru al elevului, 2009; reeditare – 2010, 2013.

 8. Hărți de contur la istorie. Epoca medievală. Clasa a VI-a. Caiet de lucru al elevului, 2009; reeditare – 2010, 2013.

 9. Formarea competenţelor de înţelegere şi reprezentare a timpului și spaţiului istoric. Ghid metodic, 2011.

 10. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială şi primară. Istoria, 2011, coautor (aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum).

 11. Hărți de contur la istorie. Epoca modernă (sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea). Clasa a VII-a. Caiet de lucru al elevului, 2011; reeditare – 2013.

 12. Standarde de eficienţă a învăţării. Istoria, 2012, coautor (aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum).

 13. Hărți de contur la istorie. Epoca modernă (mijlocul sec. al XIX-lea - 1918). Clasa a VIII-a. Caiet de lucru al elevului, 2013.

 14. Hărți de contur la istorie. Epoca contemporană. Clasa a IX-a. Caiet de lucru al elevului, 2013.

 15. Registru de dezvoltare profesională al cadrelor didactice, 2013.

 16. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca antică. Clasa a V-a, 2013, coautor.

 17. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca medievală. Clasa a VI-a, 2013, coautor.

 18. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca modernă. Clasa a VII-a, 2013, coautor.

 19. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca modernă. Clasa a VIII-a, 2013, coautor.

 20. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca contemporană. Clasa a IX-a, 2013, coautor.

 21. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca antică și medievală. Clasa a X-a, 2013, coautor.

 22. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca modernă. Clasa a XI-a, 2013, coautor.

 23. Hărți de contur și axe cronologice la istoria românilor și universală. Epoca contemporană. Clasa a XII-a, 2013, coautor.

 24. Evaluarea rezultatelor școlare prin prisma standardelor de eficiență a învățării în revista Modernitate în învățământul municipal, 2014.

 25. Educația civică, Manual pentru clasa a IX-a, 2014, coautor (aprobat de Ministerul Educației).

 26. Ghid. Educația civică. Clasa a IX-a, 2014, coautor (aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum).

Aptitudini:

Limbi străine: 

Limba franceză – nivel mediu

Microsoft Office, navigare pe internet

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer