prefaceFirst

Blocul acesta este pentru ca sa nu fie loc liber in preface first si ca sa poate fi pozitionat meniul navigation

Evenimente

Adresa instituţiei

MD-2004 Chişinău

Str. Mitropolit Dosoftei 99 
Tel. (+373 22) 20-16-01
Fax. (+373 22) 23-52-93
E-mail: dgetsmun@gmail.com 

You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/chisinauedu.md/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Șeful DGETS

 

Rodica GUȚU                                                                           

Data naşterii:    26 august 1969, municipiul Bălţi
Cetăţenia:         REPUBLICA MOLDOVA 

Studii:

 • 2014-2018 - Studii de doctorat, Institutul de Științe ale Educației
  Facultatea: Management educațional
  Specialitatea: Teoria educației
   
 • 2012-2013 - Universitatea de Stat din Moldova
  Diplomă de recalificare
  Specialitatea: Management educațional
   
 • 2009-2011 - Institutul de Științe ale Educației
  Diplomă de Master
  Specialitatea: Management educaţional
   
 • 1986 - 1991 - Institutul Pedagogic „A.Russo”, municipiul Bălți
  Diplomă de Licență
 • Facultatea: Limba și literatura română
   
 • 1976-1986 - Școala medie nr.13, municipiul Bălți

 Experienţă profesională:

 • 2018 - prezent Șef al DGETS, municipiul Chișinău (drept temei: dispoziţia Primarului general interimar nr.240/2-dc din 31 mai 2018);
 • 2017-2018  - Șef secție management preuniversitar, DGETS, municipiul Chișinău;
 • 2016-2017  - Șef interimar secția management preuniversitar, DGETS, municipiul Chișinău;
 • 2016- Șef interimar Direcția inspecție școlară, DGETS, municipiul Chișinău;
 • 2014-2016 - Director, Liceul Teoretic “D.Alighieri”, municipiul Chișinău;
 • 2008-2014 - Director, Liceul Teoretic “G.Coșbuc”, municipiul Bălți;
 • 2002-2008 - Șef Centrul Metodic, DÎTS, municipiul Bălți;
 • 2001-2002 - Specialist principal metodist, secția învățământ, DÎTS, municipiul Bălți;
 • 1998-2001 - Profesor de limba și literatura română, Școala medie nr.11, municipiul Bălți;
 • 1996-1998 - Director adjunct, Școala medie nr.11, municipiul Bălți;
 • 1992-1996 - Profesor de limba și literatura română, Școala medie nr.11, municipiul Bălți;
 • 1991-1992 - Profesor de limba și literatura română, Școala medie nr.18, municipiul Bălți.

Dezvoltarea profesională

 • 2016 "Bătălii canonice şi schimbarea paradigmelor culturale, Conferinţa ştiinţifică internaţională Galaţi, România;
 • 2015 "Assurance Mananagement in General Education", Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional, TAIEX Workshop on Quality;
 • 2015 Proiectul naţional de dezvoltare personală "Familia”;
 • 2014 "Eficientizarea învăţământului - vector al politicilor educaţionale moderne" workshop-ul Predarea disciplinelor nonlingvistice în limba română, Conferinţa ştiinţifică internaţională;
 • 2013 "Esenţa Învăţăturii creştine. Tradiţiile bisericeşti şi însemnătatea lor", Seminar Mitropolia Moldovei;
 • 2013 "Formarea cititorului prin manualul şcolar: de la corpusul de texte la ilustrarea cu imagini", Laborator Republican al Profesorilor de limba şi literatura română;
 • 2011 Proiectul "Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova", Seminar instructiv "Management financiar".
 • 2012 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Cursuri de formare continuă la Limba şi literatura română (şcoala naţională) (certificat nr.0002903 din 24.11.2012);
 • 2012 Stagii de formare în problemele promovării standardelor naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, competenţa de formator local (certificat nr.256 din 06.07.12);
 • 2008 Proiectul "Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale pentru tineri";
 • 2008 Proiectul "Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova", "Evaluarea continuă la clasă";
 • 2006 "Conţinutul şi managementul la nivel central, interimar şi local al formării continue", M.E.T.;
 • 2006 "Managementul curricular şi managementul calităţii", M.E.T;
 • 2005 "Organizarea activităţii centrelor metodice", Academia de Administrare Publică;
 • 2002 Competenţă de formator local, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • 2001 "Renaşterea morală şi practica şcolară", "Educaţia moral-etică - baza formării personalităţii copilului", Asociaţia Internaţională pentru Educaţie;
 • 2001 "Metode de predare în învăţămîntul gimnazial", Programul Educaţional "Pas cu Pas";
 • 2001 "Didactica limbii române", Centrul Educaţional "Pro Didactica";
 • 2000 Universitatea de Stat, competenţă de formator local.  

Stagii internaţionale:

 • 2003 "Învăţarea prin cooperare", "Asociaţia Internaţională "Step by Step", Ucraina, Kiev;
 • 2002 "Curriculum şi ameliorarea şcolară", Casa Corpului Didactic, România, Bucureşti.

 Proiecte internaționale:

 • 2016  Promovarea valorilor cultural-identitare româneşti în Republica Moldova şi Serbia, Galaţi, România, "Universitatea Dunărea de Jos, membru al grupului-ţintă";
 • 2014 "Studiu de evaluare a sistemului şi programelor de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar"; Membru al grupului de lucru în Proiectul "Educaţia în RM Competenţe pentru prezent şi viitor",Titlul livrabilului;
 • 2011  Proiectul "The Internet environment in our life", Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană, România, Iaşi;
 • 2010  Proiectul "Secondary school administration program", USA, Vermont-New York city;
 • 2007  Educational Society fot Matopolska, proiectul "Solidaritatea - paşaport spre democraţie", Polonia, Nowz Sacz, VarşoviaProiectul "Public achievement groups unite interim international muting", Macedonia.

Activități și funcții complementare

 • 2016 - Evaluator al manualului de limba şi literatura română, clasa a IX-a;
 • 2015 - Membru al comisiei de evaluare în cadrul concursului naţional de creaţie literară pentru elevi "Scrisoare mamei";
 • 2012 - 2013 - Membru al comisiei naţionale de Bacalaureat;
 • 2008 - 2014 - Mentor pentru studenţi, USB "A.Russo", Colegiul pedagogic "I.Creangă";
 • 2009 - Formator în cadrul proiectului "Dezvoltarea şcolii comunitare";
 • 2007 - 2015 - Membru al Comisiei republicane la Concursul „Pedagogul Anului”;
 • 2004 - Recenzent al programei pentru examenul de absolvire a școlii medii de cultură generală;
 • 2002 - 2008 - Membru al Comisiei republicane de atestare la limba şi literatura română;
 • 2002  - 2004 - Formator naţional în cadrul programului „Pas cu Pas” tranziţie la ciclul gimnazial;
 • 2000 - 2002 - Formator în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Implementarea Curriculumului Naţional” la disciplina: limba română, şcoală naţională.

Aptitudini și competențe:

 • Competenţe dobândite prin formări, prin activitate de profesor, manager, formator, inspector, prin parteneriatele cu agenţi educaţionali, cu mass-media, părinţii elevilor, reprezentanţii autorităţilor publice locale etc.;
 • Competenţă profesională: cunoştinţe şi deprinderi pentru executarea anumitor funcţii;
 • Competenţă juridică: aplicarea legii;
 • Competenţă managerială, psihopedagogică şi sociologică: de a îndruma, de a orienta, a corecta greşelile făcute, de mediere şi rezolvare a conflictelor;
 • Competenţă decizională: puterea de acţiona în situaţii de incertitudine, puterea de a hotărî;
 • Competenţă culturală: de a lărgi orizontul de cultură şi cunoaştere;
 • Competenţe lingvistice: româna (maternă); rusa (excelent);
 • Competenţe tehnice: PC - MS Word, Power Point, Internet;
 • Abilităţi suplimentare: Permis de conducere categoria C.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer