prefaceFirst

Blocul acesta este pentru ca sa nu fie loc liber in preface first si ca sa poate fi pozitionat meniul navigation

Evenimente

Adresa instituţiei

MD-2004 Chişinău

Str. Mitropolit Dosoftei 99 
Tel. (+373 22) 20-16-01
Fax. (+373 22) 23-52-93
E-mail: dgetsmun@gmail.com 

You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/chisinauedu.md/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Acte normative

 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr.1130 din 23.07.2018 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordinul_MECC_nr.1130_din_23.07.2018.pdf
anexa_nr.1_la_ordinul_MECC_nr.1130_din_23.07.2018.pdf,  
anexa_nr.2_la_ordinul_MECC_nr.1130_din_23.07.2018.pdf,   
anexa_nr.4_la_ordinul_MECC_nr.1130_din_23.07.2018.pdf
anexa_nr.5_la_ordinul_MECC_nr.1130_din_23.07.2018.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr.1129 din 23.07.2018 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor manageriale" (ordinul_MECC_nr.1129_din_23.07.2018.pdfanexe_la_ordinul_MECC_nr.1129_din_23.07.2018.pdf)

Ordinul nr.1173 din 23.08.2018 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordinul_nr.1173_din_23.08.2018.PDFanexa_1_ordinul_nr.1173_din_23.08.2018.PDF,  anexa_2_ordinul_nr.1173_din_23.08.2018.PDF, anexa_3_ordinul_nr.1173_din_23.08.2018.PDF)

Ordinul nr.1172 din 23.08.2018 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi"   (ordinul_nr.1172_din_23.08.2018.pdfanexe_ordinul_nr.1172_din_23.08.2018.pdf)

Ordinul nr.740 din 25.05.2018 "Cu privire la rezultatele susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare / Programelor manageriale pentru conferirea gradului didactic doi, confirmarea gradului didactic întâi, conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.740_din_25.05.2018.pdfanexe_ordinul_nr.740_din_25.05.2018.pdf)

Ordinul nr.537 din 13.04.2018 "Cu privire la susţinerea publică a Programului managerial / Raportului de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.537_din_13.04.2018.pdf)

Ordinul nr.536 din 13.04.2018 "Cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic doi/ confirmarea gradului didactic întâi în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.536_din_13.04.2018.pdfanexe_la_ordinul_nr.536_din_13.04.2018.pdf)

Ordinul nr.263 din 20.02.2018 "Cu privire la prezentarea Dosarelor de atestare a cadrelor de conducere care au solicitat atestare în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.263_din_20.02.2018.pdfanexe_ordinul_nr.263_din_20.02.2018.pdf)

Ordinul nr.262 din 20.02.2018 "Cu privire la prezentarea Dosarelor de atestare a cadrelor didactice care au solicitat atestare în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.262_din_20.02.2018.pdfanexe_ordinul_nr.262_din_20.02.2018.pdf)

Circulara Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr.507 din 19.02.2018 cu referire la structura simplificată a compartimentului atestare din cadrul portofoliului cadrului didactic (circulara_MECC_nr.507_din_19.02.2018.pdf) 

Ordinul nr.1479 din 02.11.2017 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi evaluare a cadrelor de conducere în anul de studii 2017-2018 (ordinul_nr.1479_din_02.11.2017anexa_1_la_ordinul_nr.1479_din_02.11.2017
anexa_2_la_ordinul_nr.1479_din_02.11.2017anexa_3_la_ordinul_nr.1479_din_02.11.2017)

Ordinul nr.1467 din 01.11.2017 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi cooptare a cadrelor didactice în anul de studii 2017-2018 (ordin_nr.1467_din_01.11.2017anexa_nr.1_la_ordinul_nr.1467_din_01.11.2017,  anexa_nr.2_la_ordinul_nr.1467_din_01.11.2017anexa_nr.3_la_ordinul_nr.1467_din_01.11.2017,  anexa_nr.3_la_ordinul_nr.1467_din_01.11.2017_continuare)

Ordinul nr.1171 din 07.09.2017 "Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.1171_din_07.09.2017.pdf, anexe_la_ordinul_nr.1171_din_07.09.2017.pdf,        graficul_prezentarii_ofertei_atestare.pdf)

Ordinul nr.1170 din 07.09.2017 "Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2017-2018" (ordinul_nr.1170_din_07.09.2017.pdfanexe_la_ordinul_nr.1170_din_07.09.2017.pdf)

Ordinul nr.1169 din 07.09.2017 "Cu privire la perfectarea certificatelor personalizate de atestare a cadrelor didactice şi de conducere" (ordinul_nr.1169_din_07.09.2017.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei nr.645 din 21.07.2017 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordinul_ME_nr.645_din_21.07.2017.PDFanexa_1_ordinul_ME_nr.645_din_21.07.2017.PDF,  anexa_2_ordinul_ME_nr.645_din_21.07.2017.PDFanexa_4_ordinul_ME_nr.645_din_21.07.2017.PDF,   anexa_5_ordinul_ME_nr.645_din_21.07.2017.PDF)

Ordinul Ministerului Educaţiei nr.644 din 21.07.2017 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor manageriale" (ordinul_ME_nr.644_din_21.07.2017.PDF)

Recomandări cu referire la atestarea cadrelor didactice şi de conducere în anul de studii 2017-2018 (recomandari.pdf)

Ordinul nr.1054 din 04.08.2017 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi" (ordin_nr.1054_din_04.08.2017.pdfanexa_nr.1_la_ordinul_nr.1054_din_04.08.2017.pdf,  anexa_nr.2_la_ordinul_nr.1054_din_04.08.2017.pdf)

Ordinul nr.1053 din 04.08.2017 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordin_nr.1053_din_04.08.2017.pdf)

Ordinul nr.507 din 03.04.2017 "Cu privire la susţinerea publică a Programului managerial / Raportului de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2016-2017" (ordin_507_din_03.04.2017.PDF)

Ordinul nr.506 din 03.04.2017 "Cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului didactic doi în anul de studii 2016-2017" (ordin_506_din_03.04.2017.PDF)

Direcția resurse umane, formare continuă și atestare a Ministerului Educaţiei informează despre tematica interviului de performanță pentru trei categorii de cadre didactice/manageriale (tematica_interviu_performanta_invatamint_prescolar.doc
tematica_interviu_performanta_invatamint_general.doc,  tematica_interviu_performanta_cadre_manageriale.doc)

Ordinul nr.290 din 22.02.2017 "Cu privire la prezentarea Dosarelor de atestare a cadrelor didactice care au solicitat atestare în anul de studii 2016-2017" (ordin_nr.290_din_22.02.2017.PDF)

Ordinul nr.289 din 22.02.2017 "Cu privire la prezentarea Dosarelor de atestare a cadrelor de conducere care au solicitat atestare în anul de studii 2016-2017" (ordin_nr.289_din_22.02.2017.PDF)

Ordinul nr.5-D din 17.01.2017 "Cu privire la delegarea cadrelor didactice şi manageriale la cursurile de formare profesională continuă în anul 2017" (ordin_5-D_din 17.01.2017.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei nr.02 din 04.01.2017 „Cu privire la aprobarea nomenclatorului şi tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie” (ordin_ME_nr.02_din_04.01.2017.pdf)

Ordinul nr.1818 din 06.12.2016 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi evaluare a cadrelor de conducere în anul de studii 2016-2017" (ordin_1818_din_06.12.2016.pdfanexe_ordin_1818_din_06.12.2016.pdf)

Ordinul nr.1817 din 06.12.2016 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi cooptare a cadrelor didactice în anul de studii 2016-2017" (ordin_1817_din_06.12.2016.pdfanexa.1_ordin_1817_din_06.12.2016.PDFanexa.2_ordin_1817_din_06.12.2016.PDF)

Scrisoarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.967 din 25.10.2016 cu referire la respectarea articolului 131 din Codul Educaţiei (scrisoare_ME_nr.967_din_25.10.2016.pdf)

Ordinul nr.1389 din 27.09.2016 "Cu privire la constituirea Consiliului Metodic al Centrului Metodic Municipal" (ordin_1389_din_27.09.2016.pdf)

Secţia Formare Continuă şi Atestare prezintă repetat extrasul din ordinele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.707 din 19.07.2012, nr.708 din 19.07.2012, ordinul DGETS municipiul Chişinău nr.1343 din 23.07.2012 cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice şi de conducere în anul de studii 2011-2012 (ordin_ME_707_din_19.07.2016.PDFordin_ME_708_din_19.07.2016_anexa_1.PDF,  anexa_2_ordin_ME_708_din_19.07.2016.PDFanexa_3_ordin_ME_708_din_19.07.2016.PDF,  anexa_4_ordin_ME_708_din_19.07.2016.PDFordin_1343_din_23.07.2012.PDF,  anexa_1_ordin_1343_din_23.07.2012.PDFanexa_2_ordin_1343_din_23.07.2012.PDF)

Ordinul nr.1267 din 05.09.2016 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi" (ordin_1267_din_05.09.2016.PDF), (anexa_1_la_ordinul_1267.PDF), (anexa_2_la_ordinul_1267.PDF)

Ordinul nr.1266 din 05.09.2016 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordinul_1266_din_05.06.2016.PDF), (anexa_1_la_ordinul_1266.PDF), (anexa_2_la_ordinul_1266.PDF)

Ordinul nr.745 din 10.05.2016 "Cu privire la rezultatele susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare / Programelor manageriale pentru conferirea / confirmarea gradului didactic / managerial doi în anul de studii 2015-2016" (ordin_nr_745_din_10.05.2016.pdf)

Ordinul nr.661 din 18.04.2016 "Cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului didactic doi în anul de studii 2015-2016" (ordin_nr.661_din_18.04.2016.pdfanexe_ordin_nr.661_din_18.04.2016.pdf)

Ordinul nr.660 din 18.04.2016 "Cu privire la susţinerea publică a Programului managerial / Raportului de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2015-2016" (ordin_660_din_18.04.2016.pdfanexe_ordin_nr.660_din_18.04.2016.pdf)

Ordinul nr.97 din 19.01.2016 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal "Pedagogul Anului-2016, ediția a XII-a(ordin_97_din_19.01.2016anexa_4_la_ordinul_97_din_19.01.2016)

Ordin 24-D din 19.01.2016 "Cu privire la delegarea cadrelor didactice şi manageriale la cursurile de formare profesională continuă în anul 2016" (ordin_24-D_din_19.01.2016.pdf)

Ordinul nr.260 din 16.02.2016 "Cu privire la prezentarea dosarelor de atestare a cadrelor manageriale care au solicitat atestare în anul de studii 2015-2016" (ordin_260_din_16.02.2016.pdfanexe_ordin_260_din_16.02.2016.pdf)

Ordinul nr.259 din 16.02.2016 "Cu privire la prezentarea dosarelor de atestare a cadrelor didactice care au solicitat atestare în anul de studii 2015-2016" (ordin_259_din_16.02.2016.pdfanexe_ordin_259_din_16.02.2016.pdf)

Secţia formare profesională continuă şi atestare informează cu privire la modificarea Comisiei municipale de evaluare a cadrelor cu funcţie de conducere. Conform prevederilor art.17 din Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr.454 din 31.05.2012, comisiile de atestare sunt constituite din cadre de conducere cu grad managerial întâi şi superior sau titlu ştiinţific în domeniu (Comisia_Municipala_Evaluare_2015-2016.pdfatestare_manageri_2015-2016.pdf)

Ordinul nr.1359 din 11.11.2015 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi cooptare a cadrelor didactice în anul de studii 2015-2016" (ordin_1359_din_11.11.2015.pdfanexa_1_la_ord_1359_din_11.11.2015.pdf,  anexa_2_la_ord_1359_din_11.11.2015.docrepartizarea_discipline_2016.doc)

Ordinul nr.1358 din 11.11.2015 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare şi evaluare a cadrelor de conducere în anul de studii 2015-2016" (ordin_1358_din_11.11.2015.pdf)

Ordinul nr.1091 din 23.09.2015 "Cu privire la perfectarea certificatelor personalizate de atestare a cadrelor didactice şi de conducere" (ordin_nr_1091_din_23.09.15.pdf)

Ordinul nr.676 din 09.07.2015 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordin_nr_676_din_09.07.15_anexa_1_2.pdf,anexa_4.pdf,anexa_5.pdf )

Ordinul nr.675 din 09.07.2015 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor manageriale" (ordin_nr_675_din_09.07.15.pdf)

Ordinul nr.968 din 22.08.2015 "Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2015-2016" (ordin_968_din_22.08.2015.pdfanexe_ordin_968_din_22.08.2015.doc,     grafic_oferta_atestare.doc)

Ordinul nr.967 din 22.08.2015 "Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2015-2016" (ordin_967_din_22.08.2015.pdfanexe_ordin_967_din_22.08.2015.doc)

Ordinul nr.956 din 18.08.2015 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi" (ordin_956_din_18.08.2015.pdfanexa_ordin_956_din_18.08.2015.pdf,       anexa_1_ordin_956_din_18.08.2015.pdf)

Ordinul nr.955 din 18.08.2015 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordin_955_din_18.08.2015.pdf)

Ordinul nr.1177 din 05.07.2011 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordin_nr.1177_din_05.07.2011.pdfanexa_1_ordin_nr.1177_din_05.07.2011.pdf
anexa_2_ordin_nr.1177_din_05.07.2011.pdfanexa_2_ordin_nr.1177_din_05.07.2011_1.pdf)

Ordinul nr.1176 din 05.07.2011 "Cu privire la confirmarea în funcţie a gradului managerial doi a cadrelor de conducere" (ordin_nr.1176_din_05.07.2011.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.709 din 28.07.2011 "Cu privire la confirmarea gradelor manageriale" (ordin_ME_nr.709_din_28.07.2011.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.708 din 28.07.2011 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordin_ME_nr.708_din_28.07.2011.pdfanexa_1_ordin_ME_nr.708_din_28.07.2011.pdf,  anexa_2_ordin_ME_nr.708_din_28.07.2011.pdfanexa_4_ordin_ME_nr.708_din_28.07.2011.pdf
anexa_5_ordin_ME_nr.708_din_28.07.2011.pdf)

Ordinul nr.525 din 22.04.2015 "Cu privire la rezultatele susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare / Programelor manageriale pentru conferirea / confirmarea gradului didactic / managerial doi în anul de studii 2014-2015" (ordin_525_din_22.04.2015.pdfanexe_ordin_525_din_22.04.2015.pdf)

Ordinul nr.453 din 06.04.2015 "Cu privire la susţinerea publică a Programului managerial / Raportului de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2014-2015" (ordin_453_din_06.04.2015)

Ordinul nr.452 din 06.04.2015 "Cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului didactic doi în anul de studii 2014-2015" (ordin_452_din_06.04.2015)

Ordinul nr.229 din 18.02.2015 "Cu privire la prezentarea dosarelor solicitanţilor de grad didactic în anul de studii 2014-2015" (ordin_229_din_18.02.2015grade_didactice)

Ordinul nr.228 din 18.02.2015 "Cu privire la prezentarea dosarelor solicitanţilor de grad managerial în anul de studii 2014-2015" (ordin_228_din_18.02.2015grade_manageriale)

Ordinul nr.16-D din 20.01.2015 "Cu privire la delegarea cadrelor didactice şi manageriale la cursurile de formare profesională continuă în anul 2015" (ordin_160-D_din_20.01.2015)

Ordinul nr.1233 din 10.10.2014 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2014-2015" (ordin_1233_din_10.10.2014)

Ordinul nr.1232 din 10.10.2014 "Cu privire la constituirea Comisiilor municipale de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2014-2015" (ordin_1232_din_10.10.2014)

Secţia formare profesională continuă şi atestare Vă informează cu privire la repartizarea membrilor Comisiei municipale de cooptare pe discipline şcolare pentru a evalua activităţile didactice şi extradidactice a cadrelor didactice care au solicitat atestare în anul de studii 2014-2015, anexa nr.2 la ordinul DGETS nr.1232 din 10.10 2014 (comisia_cooptare_discipline)

Ordinul nr.969 din 04.08.2014 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului doi" (ordin_969_din_04.08.2014anexa_1_ordin_969_din_04.08.2014, anexa_2_ordin_969_din_04.08.2014)

Ordinul nr.968 din 04.08.2014 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordin_968_din_04.08.2014)

Ordinul nr.560  din 17.04.2014 "Cu privire la rezultatele susţinerii publice a Rapoartelor de autoevaluare / Programelor manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului didactic / managerial doi în anul de studii 2013-2014" (ordin_560_din_17.04.2014anexe_ordin_560_din_17.04.2014)

Ordinul nr.505 din 07.04.2014 "Cu privire la susţinerea publică a Programului managerial / Raportului de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului managerial doi în anul de studii 2013-2014" (ordin_505_din_07.04.2014)

Ordinul nr.504 din 07.04.2014 "Cu privire la susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea / confirmarea gradului didactic doi în anul de studii 2013-2014" (ordin_504_din_07.04.2014)

Ordinul nr.156 din 03.02.14 "Cu privire la prezentarea dosarelor solicitanţilor de grad didactic în anul de studii 2013-2014" (ordin_156_din_03.02.2014.pdfgraficul_prezentarii_dosarelor_2013-2014.docsugestii_perfectarea_dosarelor.doc)

Ordinul nr.155 din 03.02.14 "Cu privire la prezentarea dosarelor solicitanţilor de grad managerial în anul de studii 2013-2014" (ordin_155_din_03.02.2014.pdfanexe_ordin_155_din_03.02.2014.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.1167 din 14 decembrie 2013 "Cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2014" (ordin_ME_1167_din_14.12.2013.pdfoferta_formare_2014.doc)

Ordinul nr.1775 din 29.10.13 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordin_1775_din_29.10.2013.pdf)

Ordinul nr.1773 din 29.10.13 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului municipal "Pedagogul anului" (ordin_1773_din_29.10.13.pdfanexe_ordin_1773_din_29.10.13.pdf, Regulament_Pedagogul_anului_2013.pdf)

Lista nominală a membrilor Comisiei Municipale de Cooptare a cadrelor didactice (Anexa nr.2 la ordinul Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport nr.1627 din 04.10.2013) (Anexa_2_la_ord_1627_din_04_10_13(1).pdf)

Repartizarea membrilor Comisiei Municipale de  Cooptare la disciplinele şcolare (Anexa nr.3)(Anexa_3_la_ord_1627_din_04_10_13.pdfAnexa_3_la_ord_1627_din_cont.pdf,  Anexa_3_la_ord_1627_din_cont_2.pdf)    

Metodologia evaluării activităţilor cadrelor didactice din cadrul procesului de atestare în anul de studii 2013-2014 (Anexele nr.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) (Organizarea_procesului_atestare.doc,  Anexele_3_4_5_6_7_9_10_12.doc)

Metodologia evaluării activităţilor cadrelor didactice din cadrul procesului de atestare în anul de studii 2013-2014 (Anexele nr.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)  (Organizarea_procesului_atestare.doc,   Anexele_3_4_5_6_7_9_10_12.doc

Anexăm repartizarea membrilor Comisiei Municipale de Evaluare (ordinul DGETS nr.1626 din 04.10.2013, anexa nr.3) pentru evaluarea activităţilor manageriale a cadrelor de conducere la nivel de instituţie de învăţămînt. Membrii Comisiei Municipale de Atestare a cadrelor de conducere (anexa nr.1) vor realiza evaluarea pe teren selectiv, în dependenţă de timpul disponibil şi de necesitatea evaluării solicitantului de grad managerial (Anexa_3_la_ord_1626_din_04_10_13.pdf,    Anexa_1_la_ord_1626_din_04_10_13.pdf)

Ordinul nr.1733 din 22.10.2013 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi" (ordin_1733_din_22.10.13.pdfanexa_nr.1_la_ord.1733.pdfanexa_nr.1_la_ord.1733_cont.pdfanexa_nr.2_la_ord.1733.pdf)  

Secţia Formare Continuă şi Atestare prezintă repetat extrasul din ordinele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.707 din 19.07.2012, nr.708 din 19.07.2012, ordinele DGETS municipiul Chişinău nr.1342 din 23.07.2012, nr.1343 din 23.07.2012 cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice şi de conducere în anul de studii 2011-2012 (ordin_708_din_19.07.2012.pdf, /sites/default/files/files/ordin_708_din_19.07.2012.pdf,  Conferire_didactic_I_ME;  Conferire_didactic_superior_ME;  conferire_managerial_I_ME; conferire_managerial_superior_ME;  confirmare_didactic_I_ME;  confirmare_didactic_superior_ME;  confirmare_managerial_I_ME; confirmare_didactic_II_DGETS;  conferire_didactic_II_DGETSconfirmare_managerial_II_DGETSconferire_managerial_II_DGETS; confirmare_functie_DGETS)

Ordinul MInisterului Educaţiei al Republicii Moldova nr.20 din 30.09.2013 "Cu privire la organizarea cursurilor de formare continuă a profesorilor de informatică" (ordin_ME_20_din_30.09.2013.pdf)

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.773 din 15.07.2013 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice" (ordin_ME_773_din_15.07.13.pdfconfer.gr.did.intii.pdfconfir.gr.did.intii.pdf
confer.gr.did.superior.pdfconfir.gr.did.superior.pdf)

Ordinul nr.812D din 10.09.2013 "Cu privire la delegarea la cursurile de formare profesională continuă  a cadrelor didactice şi de conducere în anul de studii 2013-2014" (ordin_812_din_10.09.2013.pdf)

Ordinul nr.1460 din 09.09.2013 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi" (ordin_1460_din_09.09.2013.pdfanexa_1_ord_1460_din_09.09.2013.pdfanexa_1_ord_1460_din_09.09.2013_contin.pdfanexa_2_ord_1460_din_09.09.13.pdf)

Ordinul nr.1459 din 09.09.2013 "Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi" (ordin_1459_din_09.09.2013.pdf)

Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (Regulament_atestare_cadre_manageriale.pdf)

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (Regulament_atestare_cadre_didactice.pdf)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer