prefaceFirst

Blocul acesta este pentru ca sa nu fie loc liber in preface first si ca sa poate fi pozitionat meniul navigation

Evenimente

Adresa instituţiei

MD-2004 Chişinău

Str. Mitropolit Dosoftei 99 
Tel. (+373 22) 20-16-01
Fax. (+373 22) 23-52-93
E-mail: dgetsmun@gmail.com 

You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/chisinauedu.md/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Probă de evaluare pentru adulţi

 

Larisa Izvoreanu - managerul pragmatic de la "Liviu Rebreanu"
Larisa Izvoreanu s-a născut pe data de 18.09.1958; absolveşte Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de matematică în anul 1980, debutând în cariera profesională imediat. În anul 1987 a fost angajată în funcţie de profesoară de matematică şi director adjunct pentru instruire la Şcoala nr. 29. În scurt timp, Larisa Izvoreanu devine directorul acestei instituţii de învăţământ, iar în anul 2004, sub egida domniei sale şcoala primeşte statut de liceu teoretic. De aici încolo, numele instituţiei este LT „Liviu Rebreanu” (Larisa_Izvoreanu.doc)

În dialog cu destinul – Ana Gheorghiţa
Astăzi, când timpurile sunt în căutarea unui tipar nou al pedagogului, un profesor şi manager iscusit trebuie să reprezinte un om al dăruirii totale şi un apostol al luminii.
Un asemenea pedagog poate fi considerată şi dna Ana Gheorghiţa, profesoară de limba şi literatura rusă, directorul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, deţinătoarea gradului didactic şi managerial superior, care în permanenţă a reuşit  să creeze o nouă tendinţă spre deveniri absolute. Activează în învăţământ din anul 1970, fiind absolventa Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, Facultatea de Filologie (Ana_Gheorghita.doc

In memoriamLARISA CRUDU (1966-2018)
Plecată la cele veșnice, în urma unui tragic accident rutier, șefa Secției „Educație și Tineret” din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal  Chișinău, Larisa CRUDU rămâne o amintire vie printre aceia care au cunoscut-o. Pedagog prin vocație, în decursul anilor a exercitat strălucit mai multe funcții (Larisa_Crudu.docx)

Dna Tatiana Băcescu şi-a construit cu abnegaţie, har şi dăruire de sine o impresionantă carieră profesională, care numără, până acum, peste cinci decenii
Actor şi dascăl... Ce poate fi mai nobil, mai frumos, mai integru decât însumarea armonioasă a acestor vocaţii în modelarea de perspectivă a noilor generaţii! 
 (Tatiana_Bacescu.doc)

Nina Şaptefraţi - un intelectual fin într-o societate poluată
Nu este de loc uşor să găseşti armonie între umanism şi realism. Trebuie să ai suflet de poet şi gândire savantă, vorbă dulce şi sodă caustică pentru experienţe chimice, cuvinte tămăduitoare pentru suflet şi formule pentru reacţii chimice. Când nu ştii să legi o formulă de alta, Nina Şaptefraţi te învaţă cum s-o cauţi în viaţă. Aşa este profesoara de chimie (Nina_Saptefrati.docx)

Pedagogul Viorica Morcov - simfonie de culori şi lumină 
Viorica Morcov, învățătoare, grad didactic superior, Liceul Teoretic „George Călinescu”, născută în zodia Înţelepciunii, botezată în apa Norocului, alimentată cu Optimism şi Curaj, susţinută de Bunătate şi Talent, vine, parcă, să întruchipeze chipul primei învățătoare visată de orice copil (Viorica_Morcov.doc

Regina istoriei de la "Principesa Natalia Dadiani" 
E profesor de istorie şi educaţie civică, autor a numeroase articole ştiinţifice şi didactice, lider sindical (înnăscut), deci înflăcărat apărător al cauzei pedagogilor, de 20 de ani. Totodată, membru al Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei şi membru al Biroului Executiv al Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. Din 1998 este şefă a Comisiei metodice de istorie şi ştiinţe socioumane. Cât priveşte Educaţia Civică, disciplina a fost aleasă pornind de la propriile convingeri că o societate sănătoasă, prosperă poate fi creată doar dacă se va porni de la valori şi respectarea legislaţiei (Valentina_Boboc.doc)

O viaţă trăită cu pasiune pentru oameni, alături de oameni
În viaţa fiecărui om se întâmplă momente nefaste ce pot fi trăite doar sufleteşte, fără cuvinte multe şi patetice, fără larmă şi încercări de a le depăşi fizic. Toate sunt zadarnice, căci doar trăirea emoţională sinceră este capabilă să aline durerea, regretul, tristeţea pierderii unei fiinţe pe care ai cunoscut-o, ai apreciat-o, ai admirat-o, ai susţinut-o în cele mai înălţătoare aspiraţii, împărtăşindu-le cu generozitate, ca între colegi şi prieteni (Silvia_Cotelea.doc)   

Zinaida Iovu-Silvestru - cea care a dăruit o jumătate de veac educaţiei 

Am pășit pragul pedagogiei în 1953 și i-am dedicat acestui domeniu 52 de ani din viața mea. Au fost ani frumoși, plini de lumină și dragoste față de tot ce făceam (Iovu_Silvestru_Zinaida.doc)

Mereu alături de bucuriile şi preocupările oamenilor
Din cei 80 de ani de viaţă, pe care domnul Petru Popovici îi rotunjeşte în aceste zile de gustar, o bună jumătate a fost consacrată activităţii de director în instituţiile de tip internat. Prin tot ce a realizat în aceşti ani a demonstrat clar că şi aici se poate face carte de calitate, că orice copil, indiferent de mediul social din care provine, merită să-şi realizeze şansa de a deveni Om, de a-și valorifica potențialul cu care a fost înzestrat, atunci când a venit pe lume, şi de a-şi duce la bun sfârşit misiunea, hărăzită fiecăruia dintre noi de Domnul (Popovici_Petru.doc)

Felicia Stahi – profesionalism şi verticalitate
Zilele acestea Doamna Felicia Stahi şi-a celebrat frumosul jubileu de 70 de ani, moment oportun de a-şi etala  realizările pe parcursul anilor de activitate. Pentru cei care o cunosc și s-au bucurat de prilejul să colaboreze cu Domnia Sa, această stimată profesoară, manager, prieten, coleg… reprezintă un simbol al inteligenţei, profesionalismului și verticalităţii (Felicia_Stahi.doc

Stela Baltagînvățătoarea care transformă lecția în poveste
Un creator adevărat care acţionează şi se perfecţionează multilateral pentru a se ridica pînă la capacitatea de analiză şi generalizare a propriei sale experienţe. Stela Baltag este învățătoarea care se apropie de fiecare copil cu iubire şi simţul dreptăţii, ascultă cu bunăvoinţă, glumeşte cu ei, caută să-i ajute, le inspiră sentimente morale (Stela_Baltag.doc

Virginia Vangheli – învățătorul cu atitudine
Virginia Vangheli, învățătoare la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din capitală, a făcut din profesia sa o pasiune. Este laureată la diverse concursuri municipale și naționale, se implică în diferite proiecte sociale, educaționale și de dezvoltare personală. Unul dintre cele mai recente realizări a Domniei Sale este cucerirea titlului Învățătorul Anului 2014, în cadrul concursului național Pedagogul Anului (Virginia_Vangheli)

Stela Cemortan, omul îndrăgostit de Viaţă şi de Carte
A încetat să bată inima Stelei Cemortan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cercetător ştiinţific şi practician în domeniul educaţiei, care, prin elaborările sale, a dat tonul modernizării învăţământului autohton, în special a celui preşcolar, în perioada de după proclamarea independenţiei (Stela_Cemortan)

7 schiţe de portret într-un martie însorit
Obişnuim să spunem că omul este neputincios în faţa timpului. Dar tot Timpul – acest „măsurariu” al „destrămării noastre” – ne face să fim puternici: conştiinţa trecerii ne umple de sens existenţa. Luptăm, înfruntăm ca să cunoaştem fericirea pură şi pe noi faţă-n faţă cu ea. Am învăţat să numărăm timpul şi ne plac (sau nu ne plac) cifrele rotunde. Şi aceste rotunzimi impun, de obicei, încetinirea ritmului în care suntem prinşi zi de zi pentru a mai cuprinde o dată cu ochii minţii şi sufletului ceea ce ascunde interiorul acestui rotund. Acum mai avem prilejul să luăm o astfel de pauză: distinsa Doamnă Galina CARAUŞ împlineşte o frumoasă cifră jubiliară (Galina_Caraus)

E dificil a epuiza portretul unei fiinţe atît de diverse şi active cum este doamna G. Carauş, de aceea vom stărui asupra cîtorva ipostaze ale Domniei Sale, pe care le-am cunoscut de-a lungul anilor în care am fost colegi de breaslă.

Dna Maria Baranov activează în instituţia de educaţie preşcolară 35 ani, dintre care 25 – în creşa-grădiniţă nr.216. De-a lungul timpului a demonstrat fără drept de tăgadă că ştie să fie o colegă excelentă, că, fiind o fire mereu optimistă, chiar şi în cele mai dificile momente reuşeşte să insufle încredere colectivului în care îşi desfăşoară activitatea în funcţie de metodist. Este un exemplu de curaj uman şi de neostoită dorinţă lucrativă de a atinge cele mai înalte culmi în profesie. Iar aceste calităţi, fiind preluate de către colegele sale, aduc în colectiv o stare de spirit activă, o atmosferă de competiţie sănătoasă care stă la temelia oricărui progres (Maria_Baranov.doc)

Светлой памяти директору лицея "Светочь" Барбус Людмиле Фроловне (Barbus_Ludmila.doc

P.S. Arzând ca o flacără vie, dăruind lumina magică a creaţiei şi a spiritualităţii neamului sutelor de discipoli – aşa şi-a parcurs drumul spre eternitate Victor Creangă, trecut de curând în lumea celor drepţi, aşa îl vom ţine minte de-a pururi, noi, cei care măcar o dată în viaţă am avut norocul să ne pomenim în acelaşi spaţiu al Frumosului şi al Înţelepciunii cu Domnia Sa (Maestrul_Victor_Creanga.doc

 „Lipoveanul. Un fenomen basarabean în Duma de Stat a Imperiului Rus” 
Despre calitatea de manager din veriga medie de conducere a educaţiei a lui Andrei Grosu, şeful Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport a sectorului Râşcani, Chişinău, „Făclia” a mai scris. Despre calitatea de cercetător al istoriei neamului, „Făclia” v-a informat cu prilejul apariţiei cărţii sale, scrise mai întâi în ruseşte, apoi în română – „Lipoveanul. Un fenomen basarabean în Duma de Stat a Imperiului Rus” (ambele apărute într-o excelentă formulă grafică prima în 2011, a doua – în 2013 la Editura „Ştiinţa”). Recent, Gh. Prini, editorul, s-a manifestat şi pe rol de moderator la lansarea cărţii, organizată la cel mai înalt nivel, în mijlocul unor distinşi profesori şcolari şi universitari, istorici de vază şi deputaţi, printre care ex-ministrul Educaţiei Leonid Bujor, Dumitru Diacov, Ion Hadârcă, publicistul-istoric Alexandru Moraru, Gh. Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, AŞM, scriitorii Mircea Ciobanu şi Valeriu Matei, istoricii Iurie Colesnic, Ion Negrei, Igor Şarov şi alţii (Andrei_Grosu_si_Editura_Stiinta.doc

ALTAIR la douăzeci de ani: prea mult pentru un început, prea puțin pentru o biografie...
Toamna nu doar se numără bobocii…Și nu doar toamna se numără bobocii…Recent am participat cu un grup de altair-iști la un forum, în Grecia…Se discutau problemele învățămîntului de alternativă…Noi am prezentat o comunicare despre Școala de vacanță – „ALTAIR”, sesiunea 2013…Am intrigat multă lume… (ALTAIR_douăzeci_de_ani.doc)

Нести людям свет, сеять добро, дарить любовь
Нина Константиновна Болсуновская– обаятельный, энергичный, требовательный и в то же время доброжелательный педагог. Общий трудовой педагогический стаж Нины Константиновны  более 50 лет , из них около 20 лет деятельности отдано школе №48  г.Кишинева, которая с 2004 года - теоретический лицей «Олимп». Сейчас этот замечательный человек  находится на пенсии, но ее ученики, выпускники лицея 2013 года, для которых в течении 9 лет она была не просто классным руководителем и учителем, а искренним другом и мудрым наставником, с трепетом ждали ее появления на своем выпускном вечере. И это общение до рассвета  останется в памяти педагога и ее последних учеников  на всю жизнь (N.C.Bolsunovscaia)

O viaţă dăruită copiilor
Doamna Nina Scutaru şi-a legat întreaga viaţă şi cariera profesională de copii, activând 33 de ani în colectivul didactic al Gimnaziului nr.53 din Chişinău. Mereu a fost o personalitate valoroasă, dând dovadă de performanţe înalte în domeniul pedagogiei, posedând o bună pregătire teoretico-metodică, un larg orizont cultural şi aptitudini organizatorice neordinare. Nu în zadar ani la rând a îndeplinit dificila funcţie de preşedinte al Comitetului Sindical, contaminându-şi colegii cu dinamismul său creator şi poziţia socială intransigentă (O_viata_daruita_copiilor)   

Dor de oameni
În cele patru decenii de activitate profesională, dnei Ecaterina Cîşlaru, mai mult decât orice i-au plăcut oamenii.
"Prin dragostea şi recunoştinţa ce le-o port foştilor mei colegi, prin discuţiile sincere, de la egal la egal, pe care continuu să le am cu pedagogii din învăţământul preşcolar şi preuniversitar îndrăznesc să cred că îmi aduc şi azi contribuţia mea modestă la dezvoltarea şi propagarea în societate a artei de a lucra cu oamenii” (Dor_de_oameni)

O viaţă pe altarul şcolii
Personalitatea bibliotecarului ca „om al cărţii” şi „deţinător al cheiţei fermecate de la poarta spre Cunoaştere” i-a fascinat, de-a lungul timpului, pe mulţi oameni de cultură, care au apreciat în activitatea acestuia, mai ales, spiritul de dăruire şi sacrificiu, specific iluminismului – nu atât în calitate de categorie filozofică, cât, mai ales, ca latură dominantă a unei practici cotidiene, inerente profesiei.
Meseria de bibliotecar, de altfel ca oricare alta, poate fi practicată în mod diferit – de la oră la oră, fără implicarea sufletului, sau 24 din 24 de ore, cu mult suflet, dăruire şi neîncetată preocupare pentru rezultatele palpabile ale activităţii prestate. Cu siguranţă, dna Zina Slutu face parte din cea de-a doua categorie de bibliotecari (O_viata_pe_altarul_scolii

La 8 aprilie 2009 Profesorul Mihai Izman, doctor conferenţiar UTM, formator şi educator al profesorilor de matematică din Republica Moldova, preşedinte onorific al mai multor ediţii ale olimpiadelor municipale de matematică ar fi împlinit 75 de ani. Un material omagial îl puteţi citi în fisierul atasat (in_memoriam)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer