Ordin

În scopul interzicerii plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate, DGETS a emis, Ordinul nr. 216 din 16.03.2021 „Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”, prin care se interzic categoric plățile sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituțiile cu finanțare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaționale suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea lucrărilor de reparație, amenajarea și dotarea instituțiilor de învățământ, organizarea activităților extrașcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și familiilor acestora.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită informarea repetată a angajaților din instituție și a comunității de părinți, a elevilor cu ordinul nominalizat.

De asemenea, DGETS, prin diverse mijloace, va monitoriza respectarea prevederilor actelor normative de către actanții educaționali, cu referire la interzicerea colectării mijloacelor bănești și va întreprinde acțiunile necesare pentru a preveni și combate actele coruptibile în sistemul educațional, referind cazurile atestate organelor de drept.

Fișier atașat