Organizarea claselor şi grupelor cu regim prelungit

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău dorește să informeze cu privire la organizarea claselor și grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2023-2024.

În acest context menționăm că la moment clasele și grupele cu program prelungit sunt în proces de formare.

Totodată reamintim că acestea nu sunt parte componentă a Planului-Cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, așa cum este aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării. De aici, putem constata că aceste clase și grupuri nu sunt considerate elemente obligatorii ale învățământului general.

În acest sens, vă comunicăm că Grupele cu Program Prelungit (GPP) nu se regăsesc în serviciile educaționale școlare obligatorii. Fondatorul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău (Primăria) suplimentar alocă anual surse financiare în bugetul municipal pentru organizarea GPP, la solicitarea argumentată a acestora către DGETS ce include (numărul de elevi solicitanți, cadre didactice calificate și spațiu disponibil).

Numărul de elevi în clasele și grupele cu program prelungit este stabilit de către administrațiile instituțiilor de învățământ și aprobat de DGETS. Acesta nu trebuie să depășească limita de 25-30 de elevi în sălile de clase. Elevii sunt înscriși prin ordinul directorului instituției de învățământ, în baza cererilor depuse de către părinți sau tutori.

Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de 3 sau 6 ore astronomice.

Totodată vă informăm, că în anul de studii 2022-2023, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, au fost înscriși în clasele primare 40 936 elevi. La începutul anului școlar, prin ordinul DGETS au fost organizate 1029 de grupe în 110 de instituții de învățământ primar și secundar cu salarizarea efectuată din sursele financiare.