Organizarea procesului educațional în condiții sigure a tuturor instituțiilor de învățământ din municipiu

În baza prevederilor Hotărârii nr. 60 din 23.08.2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică; a Hotărârii nr. 42 din 25.08.2021 a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chişinău; Ordinului nr.    782 din 26.08.2021 al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău se organizează  procesul  educațional pentru anul de studii  2021-2022 începând  cu 0l septembrie 2021, în  instituțiile  de învățământ  primar și secundar ciclul I și II  din municipiul Chișinău cu prezența fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, aprobate prin  Hotărârea nr.  60  din  23 august  2021 și a modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la decizia instituției de învățământ.

 

În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, solicită conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău să asigure:

 

  • Respectarea condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic al COVID-19;

 

  • Reînnoirea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli pentru cursuri, coridoare, săli de sport, cantine, ateliere, etc.) a circuitelor clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul instituției și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea distanței pe tot parcursul prezenței în instituția de învățământ;

 

  • Suspendarea  desfășurării  la  data de 0l septembrie202l  a festivităților  sau altor  evenimente  publice  dedicate  începutului  anului  de studii 2021-2022 în  incinta instituțiilor de  învățământ,  inclusiv  în  curți, având  în  vedere  evoluția  nefavorabilă a procesului  epidemic  cu  tendința  de  agravare;

 

  • Informarea părinților cu Hotărârile Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chişinău și decizia fondatorului instituției.

 

Menționăm că, organizarea procesului educațional în condiții sigure a tuturor instituțiilor de învățământ din municipiu și reluarea procesului educațional într-o manieră constructivă, calmă și pozitivă cu întoarcerea elevilor/copiilor în sălile de clasă/grupe se va face cu prudență, maximă atenție și în siguranță. Totodată DGETS și PMC depun eforturi la maxim ca instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău să se redeschidă într-un format cât mai tradițional posibil la 01 septembrie 2021, iar experiența acumulată în cadrul măsurilor de carantină să completeze educația tradițională.